РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

20.11.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А. Карађорђевића-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема

Ужичка-фреза,припрема

Пивљанина Баје-припрема,фреза,ризла

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема

Децембарска-припрема

Струмичка-ровокопач

Устаничка-компресор,асфалт

Браће Јерковић-компресор.асфалт

Дарвинова-компресор,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчински пут-компресор,асфалт

ЗЕМУН

22.октобра (Угриновци)-припрема,фреза

Светосавска-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Лесновска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Владислава Бајчевића-компресор

ЧУКАРИЦА

Лазара Кујунџића-припрема

Благоја Паровића-компресор,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

8.марта-Камендол-асфалт

21.августа (Камендол)-припрема

БАРАЈЕВО

Вучинац-асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Шкотских сестара-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Железничка (Барич)-припрема

Л02005-МЗ Јасенак-кошење

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

22.октобра (Угриновци)-израда и монтажа шахт поклопца за бетонску галерију

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА угао Леона Коена-леж.полицајци

Патријарха Германа-припрема

ПАЛИЛУЛА

Зрењанински пут-припрема

ЧУКАРИЦА

Милана Бартоша-припрема

Подавалска-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Браће Југовић-асфалт

Доситејева-асфалт

Стојана Новаковића-компресор

Ваљевског одреда-компресор

Живка Давидовића

Звездарска-асфалт

Браће Срнић-асфалт

Димитрија Туцовића-припрема

Дворжакова-припрема

Рада Драинца-припрема

Липа-припрема