РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

19.06.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова, тротоар, Зуце припрема, компресор, асфалт

ЗЕМУН

Тршћанска - ризла, асфалт

ЗВЕЗДАРА

Стражарска коса - ископ

ЧУКАРИЦА

Железничка - припрема

Рајка Ружића - припрема

БАРАЈЕВО

Стара Липовица - припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Мост Газела, колски пролаз испод моста - заливање ситне камене коцке

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења - припрема, фреза, ризла

Пут за Клење - асфалт

Пут за Павићевац - асфалт

Авалска (Рипањ) - асфалт

Пут за врх Авале - асфалт, компресор,

Краља Бодина - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле - рушење

ЗВЕЗДАРА

Светозара Радојчића - компресор, фреза, ваљак

Милошев кладенац - компресор, фреза

Браће Срнић - ваљак

Бањска - асфалт

Радоја Домановића - асфалт

Народног фронта - припрема

РАКОВИЦА

13.октобра - кошење

Митра Бакића - кошење

ГРОЦКА

Саве Ковачевића - бетон

ОБРЕНОВАЦ

Белопољска - опсецање, асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле - припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

- подземни пешачки пролаз испод Булевара војводе Путника - фарбање зидова исписаних графитима

- подземни пешачки пролаз испод Кнеза Милоша - фарбање зидова исписаних графитима

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Озренска - компресор

Грамшијева - асфалт

Краља Радослава - асфалт

Атанасија пуље - асфалт

Сремских бораца - асфалт

Београдска - асфалт

Марка Николића - асфалт

Лагумска - асфалт

Сенски пут - асфалт

11.октобра - асфалт

Ранка Миљића - асфалт

Ратних војних инвалида - асфалт

21.дивизије - кoмпресор

Мите Ружић - компресор

Иштвана Лакија - компресор

Лазаревачки друм - компресор

Боривоја Милојевића - бетон

Капетана Поповића - компресор

Порућника Спасића и Машаре - компресор

Милоша Обреновића - асфалт

Рашка - бетон

Студеничка - асфалт

Мила Вуковића - бетон

Вита Радовића - бетон

Лоле Рибара - бетон

Ибарски пут - бетон

Вељка Влаховића - бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А Лештане - Орашац - кошење

Бул. Михајла Пупина, паркинг - асфалт

Јелисавете Начић - асфалт