РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

19.05.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова тротоар Зуце - припрема

ЗЕМУН

Угриновачки пут - 33.део припрема

Ранилушка - припрема

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова 8б и 8в припрема

Михајла Булгакова 76 - асфалт

РАКОВИЦА

Миљаковачки виногради - ископ

СУРЧИН

11.октобра - припрема

БАРАЈЕВО

Београдског батаљона Арнајево припрема

Милице Николић - припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Ћирски крај - МЗ Стубица - ровокопач

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Краља Петра - фреза, компресор

Карађорђева - фреза, компресор-(од 22)

Цара Душана - компресор, асфалт

Црногорска - компресор, асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Љутице Богдана - асфалт, припрема, ризла, фреза

Мост Газела - колски пролаз испод моста - заливање ситне камене коцке

ВОЖДОВАЦ

3.нова Пиносава - израда тротоара

Краља Бодина - фреза

Васе Чарапића - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Ушће - од Бул.Михајла Пупина до Бул.Николе Тесле - припрема

ЗЕМУН

Краља Радослава - асфалт

Виноградска - асфалт

ПАЛИЛУЛА

Никодима Милaша - припрема, компресор, асфалт

ЗВЕЗДАРА

Мите Ружића - припрема, асфалт

ЧУКАРИЦА

13.октобра припрема

СУРЧИН

Путни правац Бечмен Петровчић - банкине

Аеродром Никола Тесла - кошење

МЛАДЕНОВАЦ

Мајора Тепића - Велика Крсна - опсецање, асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Ушће - асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита - припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

Магистратски пут - монтажа рамова на бетонским серклажима око стабала

ВОЖДОВАЦ

Војводе Степе - поправка пешачке ограде на тротоару

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Шафарикова - припрема

Савска - припрема

Јоце Јовановића - бетон

Џона Кенедија - компресор

Јосипа Кулунџића - компресор

Краља Милутина - фреза

Руже Јовановић - асфалт

Милана Предића - асфалт

Косте Трифковића - асфалт

Јованке Радаковић - асфалт

Мите Ружића - асфалт

Рисанска - припрема

Н. Чабриновића угао Жарка Пуцара - припрема

Карпошева - припрема

Кнежевачка - регулисање шахта

Тузланска - бетон

Професора Васића - Палих бораца - бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 147 Зорољин Дучина Тресије - санација оштећења коловоза

Карнегијева 4 - компресор