РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

19.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊE

САВСКИ ВЕНАЦ

Краљице Наталије - компресор, асфалт

ВОЖДОВАЦ

Локални пут Бели поток Зуце - банкине

Борисављевићева - асфалт

Адмирала Вуковића - асфалт

Јове Илића асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Народних хероја -компресор, асфалт

Париске хероја - компресор, асфалт

Недељка Гвозденовића -компресор, асфалт

Љубинке Бобић - компресор, асфалт

Марка Челебоновића - компресор, асфалт

ЗЕМУН

Новосадска Батајница - припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког - компресор, асфалт

Крунска -компресор, асфалт

ЧУКАРИЦА

Виноградски венац - асфалт

Видиковачки венац - припрема

Водоводска - фреза

Јабланичка - асфалт

РАКОВИЦА

Брестовачка - асфалт

Подавалска - асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара - Равни Гај - фреза, припрема

Светосавска - припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Гај Амерић - ископ, ризла

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА фреза, асф.стајалишта

РЈ МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка - антикорозивна заштита и фарбање рукохвата на бетонском парапету

СТАРИ ГРАД

Емилијана Јосимовића - монтажа П ограде за бициклисте на тротоару

РАДИОНИЦА

Студентска - израда П ограде за тротоар

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Змај Јовина - припрема

Браће Јерковић - припрема

Драгице Кончар - компресор, асфалт

Заплањска - компресор, асфалт

Пеке Павловића - компресор, асфалт

Љубе Вучковића - компресор, асфалт

Краљевачка - компресор, асфалт

Витановачка - компресор, асфалт

Драгослава Поповића - асфалт

Руварчева - асфалт

Таковска - асфалт

Цвијићева - асфалт

Вилине воде - асфалт

Камчатска - асфалт

Молерова - асфалт

Невесињска - асфалт

Мачванска - асфалт

Десанке Максимовић - припрема

Борова - припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

Крагујевачки пут - компресор, асфалт

Булевар кнеза А.Карађорђевића - припрема

Милована Павловића Међулужје - припрема

Косте Васикића Међулужје - припрема

Дипломатска колонија - припрема