РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

18.05.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова тротоар Зуце - припрема

ЗЕМУН

Угриновачки пут - 33.део - припрема

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова 8б и 8в припрема

Михајла Булгакова 76 - асфалт

РАКОВИЦА

Миљаковачки виногради - ископ

СУРЧИН

11.октобра - припрема

БАРАЈЕВО

Београдског батаљона Арнајево - припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Ћирски крај - МЗ Стубица - ровокопач

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

1300 каплара - припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Љутице Богдана - асфалт, припрема, ризла

ВОЖДОВАЦ

3.нова Пиносава - израда тротоара

Краља Бодина - фреза

Пут за Бубању - опсецање, асфалт

Васе Чарапића - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Ушће - од Бул.Михајла Пупина до Бул.Николе Тесле - припрема

ЗЕМУН

Краља Радослава - асфалт

Виноградска - асфалт

ПАЛИЛУЛА

Никодима Милоша - припрема, компресор

27.март прилаз - компресор

ВРАЧАР

Милешевска - компресор, асфалт

Крунска - компресор, асфалт

Курсулина - компресор, асфалт

Боре Станковића - компресор, асфалт

ЗВЕЗДАРА

Мите Ружића - припрема

ЧУКАРИЦА

13.октобра припрема

ГРОЦКА

Саве Ковачевића тротоар припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Л 1901 Пружатовац - кошење, крчење шибља

ЛАЗАРЕВАЦ

МЗ Брајковац - асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Ушће - асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита - припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

Магистратски пут - монтажа рамова на бетонским серклажима око стабала

ВОЖДОВАЦ

Војводе Степе - поправка пешачке ограде на тротоару

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Стевана Сремца - припрема

Шафарикова - припрема

Балканска угао Г.Принципа - асфалт

Савска - припрема

Устаничка, угао Крушевачка - асфалт

Ђорђа Станојевића угао Бул.Црвене армије - припрема

Булевар А.Чарнојевића - компресор

Галовица погон БВК - компресор

Цетињска - компресор

Ђушина - асфалт

Банатска - асфалт

Младена Митрића - асфалт

3.јануара - бетон

Карађорђева - бетон

Професора Васића - Палих бораца - бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 149 Авалски пут кошење

II Б 347 Врчин - Авалски пут - компресор, асфалт

II A 147 Зорољин Дучина Тресије - санација оштећења коловоза

Владетина - компресор, бетон

Љубише Миодраговића - асфалт