РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

18.01.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-асфалт

Црногорска-компресор

ВОЖДОВАЦ

Устаничка-компресор,припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Др.Зорана Ђинђића-компресор,асфалт

Булевар Николе Тесле-компресор,асфалт

Хуга Клајна-компресор,асфалт

Јурија Гагарина-компресор

Недељка Гвозденовића-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Булевар деспота Стефана-припрема,асфалт

Маријане Грегоран-припрема,асфалт

Вишњичка-припрема,асфалт

ВРАЧАР

Кичевска-компресор

Београдска-компресор

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-припрема

20.октобра-припрема

Булевар краља Александра припрема

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

Водоводска-рециклажа

Пожешка-компресор,асфалт

Светолика Лазаревића Лазе-компресор,асфалт

Радничка-компресор,асфалт

Благоја Паровића-компресор,асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

Патријарха Германа-припрема

ЗЕМУН

Земунски кеј-ограде

ВРАЧАР

Плато испред  Храма Светог Саве - ограде

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Скендер бегова-припрема

Призренска-асфалт

Ђорђа Радојловића-припрема

Булевар војводе Путника-припрема

Војислава Вучковића-припрема

Аугуста Цесарца-припрема

Бањичких жртава-припрема

Гаврила Принципа-припрема

Васе Пелагића-припрема

Липетска-асфалт

Вељка Дугошевића-припрема

Петефијева-припрема,асфалт

Јабланичка-припрема,асфалт

Димитрија Аврамовића-припрема,асфалт

Шумадијски трг-компресор,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Смедеревски пут-припрема