РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

18.01.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Обилићев венац-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Раскрсница Младена Стојановића и Алексе Бачванског- припрема

ВОЖДОВАЦ

Трише Кацлеровића-припрема

10.Нова-Пиносава-припрема

Медаковићева-компресор

Љермонтова-компресор

ПАЛИЛУЛА

Љубе Стојановића-припрема,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-М М Луг-припрема

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-пружни прелаз-Железник-припрема

Авалска-Железник-припрема

Школска-фреза

РАКОВИЦА

Вукасовићева-фреза

Борска угао Хасанагинице-опсецање,асфалт

Мраковачка-опсецање,асфалт

Милице Српкиње-опсецање,асфалт

Димитрија Вученова-опсецање,асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

Улица Мира-Бољевци-припрема

ГРОЦКА

Штипска-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Ужичка (вила "Мир")-монтажа рама и решетке сливника у коловозу

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Земунски кеј-запреке

ЧУКАРИЦА

Ада Циганлија-запреке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Карађорђева-припрема

Балканска-припрема

Рипањски пут-припрема

2.српске армије-асфалт

Кумодрашка-асфалт

Винка Грдана-асфалт

Вишњичка-асфалт

110.Нова-асфалт

Самјуела Бекета-компресор

Недељка Чабриновића-асфалт

Страшка Пинџура-асфалт

Николаја Гогогља-асфалт

Космајска-асфалт

Суседградска-асфалт

Борска-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 343 В.Моштаница-Ибарска магистрала-фреза

Моше Пијаде-Врчин-асфалт

II A 148 Миросаљци-Сибница-асфалт

Реснички пут-припрема

Подавалска-Ресник-асфалт

Спој Рајковца и села Младеновац-банкине

Устаничка - Мељак-ископ,рециклажа