РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

17.01.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-припрема

Иличићева-припрема

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема

Јове Илића-припрема

Устаничка-компресор,припрема

ПАЛИЛУЛА

Булевар деспота Стефана-припрема,асфалт

Маријане Грегоран-припрема,асфалт

Вишњичка-асфалт

ВРАЧАР

Катанићева угао Макензијева-компресор,асфалт

Курсулина-компресор,асфалт

Војводе Шупљикца-компресор,асфалт

Милешевска-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Јованке Радаковић-асфалт

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

Кировљева-асфалт

Пожешка-асфалт

Светолика Лазаревића Лазе-компресор,асфалт

Љешка-компресор,асфалт

Николаја Гогоља-компресор,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Улица Топличин венац-израда арматуре за армирано бетонску касету дрвореда

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА-припрема

ВРАЧАР

Плато испред  Храма Светог Саве - ограде

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Скендер бегова-бетон

Будимска угао Цариградска-бетон

Цариградска-бетон

Призренска-асфалт

Булевар војводе Путника-припрема

Липетска-асфалт

Петра Кочића-асфалт

Вељка Дугошевића-асфалт

Паштровићева-асфалт

Пожешка-асфалт

Шумадијски трг-компресор,асфалт