РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

16.05.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Џорџа Вашингтона-компресор,асфалт

Доситејева-асфалт

Трг Николе Пашића-компресор,aсфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Топчидерска-асфалт

Југ Богданова-асфалт

Аугуста Цесарца-асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Струмичка-припрема

Калемарска-припрема

Булевар ослобођења-компресор,фреза,припрема

Криволачка-крпљење ударних рупа

Октобарска-крпљење ударних рупа

НОВИ БЕОГРАД

Старо сајмиште-компресор

Сурчинска -краци-Ледине-асфалт

ЗЕМУН

Илије Рогулића-компресор

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Вишњица-припрема,асфалт

ВРАЧАР

Сазонова-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Рузвелтова угао Бул.краља Александра-компресор

Косте Нађа-пикамер

Самјуела Бекета-пикамер

ГО Звездара-крпљење ударних рупа

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Раде Спасојевић-Рушањ-ископ,камен,бетон

Јабланичка-асфалт

Бранка Цветковића-опсецање,асфалт

Санџачка-опсецање,асфалт

Шавничка-опсецање

Лазара Кујунџића-кошење

Космајска-кошење

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема,асфалт

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема

Војвођанска-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Гробљанска-Барич-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Мост преко реке Саве у продужетку Бранкове улице-чишћење олука у конструкцији моста

САВСКИ ВЕНАЦ

Подземни пешачки пролаз испод ул.Булевар војводе Путника код Руда-уклањање плаката, графита и поправка расвете

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-припрема

РАКОВИЦА

Палих бораца угао Јосипа Теларевића-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Жанке Стокић-припрема

Милоша Поцерца-припрема

Намесника Протића-припрема

Косте Главинића-припрема

Војводе Путника-асфалт

Михајла Аврамовића угао Мачков камен-асф

Динарска-асфалт

Васе Пелагића угао А.Николића-бетон

Струмичка угао Војислава Илића-бетон

Сплитска-бетон

Теодора Драјзера-бетон

Старца Вујадина-компресор

Радоја Дакића-компресор

Игора Васиљева-ровокопач,компресор

Илије Гарашанина-припрема

Жоржа Клеменсоа-асфалт

Бул.краља Александра-компресор,асфалт

Улофа Палмеа-компресор

Александра Белића-асфалт

Которска-бетон

Шумадијски трг-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Олге Миливојевић-Баћевац-ископ

Шолина-асфалт