РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

16.05.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ЗЕМУН

Угриновачки пут - 33.део - припрема

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова 8б и 8в - припрема

РАКОВИЦА

Миљаковачки виногради - ископ

СУРЧИН

11.октобра - припрема

БАРАЈЕВО

Београдског батаљона Арнајево - припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Ћирски крај - МЗ Стубица - ровокопач

Ђорђа Живковића - рег. шахта

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Јеврејска - асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Љутице Богдана - асфалт, припрема, ризла

Пастерова - асфалт

Црнотравска - код ВМА - регулисање сливника

ВОЖДОВАЦ

3.нова Пиносава - израда тротоара

Пут за Трешњу - опсецање, асфалт

Пут за Бубању - опсецање, асфалт

Васе Чарапића - припрема

Црнотравска - код Бањичке пијаце - регулисање сливника

НОВИ БЕОГРАД

Ушће - од Бул.Михајла Пупина до Бул.Николе Тесле - припр

ЗЕМУН

Марије Бурсаћ - компресор, асфалт

Виноградска - компресор, асфалт

Војвођанска - асфалт

ПАЛИЛУЛА

Никодима Милaша - припрема

ВРАЧАР

Мутапова - компресор, бетон

ЗВЕЗДАРА

Мите Ружића - припрема

Вирпазарска - фреза, асфалт

Устаничка - фреза, асфалт

Долинска - ВМ Луг - кошење, крчење шибља

ЧУКАРИЦА

13.октобра - припрема

РАКОВИЦА

Боже Јеремића - опсецање

Првобораца - опсецање

Пилота Михајла Петровића - опсецање

Борска угао Канарево брдо - опсецање

Борска угао Челебићка - опсецање

СУРЧИН

Бечмен Петровчић - банкине

ГРОЦКА

Саве Ковачевића тротоар - припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

МЗ Шопић - опсецање

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Ушће - асфалт

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита - припрема

ЗВЕЗДАРА

Устаничка - асфалтна платформа

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

Магистратски пут - монтажа рамова на бетонским серклажима око стабала

ВОЖДОВАЦ

Војводе Степе - поправка пешачке ограде на тротоару

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Савска - припрема

Косте Главинића - компресор, бетон

Андре Николића - компресор, бетон

Ђорђа Станојевића угао Бул.Црвене армије - припрема

Ђушина - асфалт

Милешевска - вељак, бетон

Петра Коњовића - опсецање

Димитрија Котуровића - опсецање

Станка Пауновића Вељка - опсецање

Професора Васића - Палих бораца - бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 149 Авалски пут - кошење

II A 147 Зорољин Дучина Тресије - санација ошт. коловоза