РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

15.06.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце- припрема, фреза

ЗЕМУН

Господска-припрема

ВРАЧАР

Петков кладенац-ископ

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-припрема

ЧУКАРИЦА

Дољанска-припрема, асфалт

Железничка-припрема

Рајка Ружића-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

БАРАЈЕВО

Живка Стевановића-асфалт

Стара Липовица-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Ћирски крај-асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Мост Газела (колски пролаз испод моста) - заливање ситне камене коцке

Рашка-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-припрема,фреза

Пут за Трешњу-асфалт

Брђанска-асфалт

Пут за Клење-асфалт

Пут за Павићевац-асфалт

Пут за врх Авале-асфалт

Краља Бодина-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Стари савски мост-компресор

Ушће-компресор

ПАЛИЛУЛА

Ваљевских одреда-кромпресор,фреза,ваљак

Милице Јанковић-асфалт

Братства и јединства-компресор,фреза

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-компресор,фреза

Бањска-асфалт

ЧУКАРИЦА

Милоја Закића-кошење

Милована Миленковића-кошење

ГРОЦКА

Београдска-асфалт

Живорада Јовановића Шпанца-асфалт

Саве Ковачевића-пикамер,бетон

Жарка Зрењанина-асфалт

Живорада Јовановића-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Перлијска-израда банкине

Ђорђа Живковића-израда банкина

Карађорђева-компресор

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ГРОЦКА

Мост у улици Жељка Миливојевића-израда оплате за ивичну греду моста

ВОЖДОВАЦ

1.нова (Зуце) - монтажа надстрешнице типа печука на стајалишту ГСП-а

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Париске комуне-припрема (бициклистичка стаза)

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Савска-припрема

Грамшијева-асфалт

Радоја Домановића-асфалт

Ђорђа Огњановића-асфалт

Боре Марковића-асфалт

Требевићка-асфалт

Карпошева-асфалт

Зрмањска-асфалт

Вукасовићева-И.Мичурина-бетон

Ивана Мичурина-бетон

Водице-бетон

Милоша Обреновића-бетон

Бранислава Јовановића бр. 97-бетон

Милорада Вуковића бр.21 и 29-бетон

Дује Дамјановића-бетон

Боривоја Ташића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А Лештане-Орашац  - кошење

Светосавска-ископ

Бул.Михајла Пупина-паркинг-припрема

Палмотићева-асфалт

Патријарха Јоаникија-припрема