РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

15.05.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Џорџа Вашингтона-асфалт

Доситејева-компресор

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар војводе Мишића-пикамер

Масарикова угао Кнеза Милоша-компресор,асфалт

Зелени венац-компресор,асфалт

Топчидерска-асфалт

Југ Богданова-асфалт

Аугуста Цесарца-асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Струмичка-фреза

Булевар ослобођења-фреза

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина-компресор

ЗЕМУН

16.Нова-припрема

Илије Рогулића-компресор

Старца Вујадина-компресор

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Вишњица-припрема,асфалт

ВРАЧАР

Сазонова-асфалт,припрема

Тимочка угао Бојанска-асфалт

Војводе Шупљикца-асфалт

Господара Вучића-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Рузвелтова угао Бул.краља Александра-компресор

Улофа Палмеа-компресор

Масарикова угао Кнеза Милоша-компресор

ГО Звездара-крпљење ударних рупа

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Раде Спасојевић-Рушањ-ископ,камен,бетон

Ратка Митровића-асфалт

Кировљева-асфалт

Санџачка-асфалт

Бранка Цветковића-опсецање

Кировљева-опсецање

Санџачка-опсецање

Београдског батаљона-крпљење ударних рупа

Зорина-крпљење ударних рупа

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема,асфалт

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема

Војвођанска-асфалт

ГРОЦКА

Јована Цвијића-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Аце Спасића-Барич-банкине

Гробљанска-Барич-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Мост преко Читачког потока у ул.Стевана Филиповића-Железник, замена заш.ограде на  пешачкој стази моста и фарбање

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто пута у ул.Војислава Илића-Плави мост замена заш.ограде на  пешачкој стази моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Крунска-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-припрема

РАКОВИЦА

С.Јанковића-леж.полицајци

Расинска-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Цара Уроша-компресор

Јевремова-припрема

Поп Лукина-припрема

Косовска-припрема

Влајковићева-припрема

Михајла Аврамовића угао Мачков камен-асф

Динарска-асфалт

Бул.војводе Путника-асфалт

Косте Главинића-асфалт

Струмичка угао Војислава Илића-бетон

Војводе Пријезде угао Цанкарева-бетон

Билећка угао Јованићка-опсецање

Игора Васиљева-ровокопач,компресор

Бул.краља Александра-асфалт

Зорина-опсецање,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Олге Миливојевић-Баћевац-ископ

Тијановац-Водице-Кораћица-камен

Шолина-асфалт