РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

15.05.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

НОВИ БЕОГРАД

Сурчински пут-банкине

ЗЕМУН

Угриновачки пут-33.део-припрема

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова 8б и 8в-припрема

РАКОВИЦА

Миљаковачки виногради-ископ

СУРЧИН

11.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Београдског батаљона-Арнајево-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Ћирски крај-МЗ Стубица-ровокопач

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Љутице Богдана-асфалт,припрема

ВОЖДОВАЦ

3.нова-Пиносава-израда тротоара

Васе Чарапића-припрема

Црнотравска-регулисање сливника

НОВИ БЕОГРАД

Ушће-од Бул.Михајла Пупина до Бул.Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Марије Бурсаћ-компресор,асфалт

Првомајска-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Никодима Милаша- припрема

ВРАЧАР

Церска- асфалт

Курсулина-компресор,бетон

ЗВЕЗДАРА

Мите Ружића-насипање каменог агрегата,припрема

Долинска-ВМ Луг-кошење,крчење шибља

ЧУКАРИЦА

13.октобра-припрема

РАКОВИЦА

Видиковачки венац-опсецање

СУРЧИН

Бечмен-Петровчић-припрема

ГРОЦКА

Саве Ковачевића-тротоар-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-асфалт

Академика Петра Стевановића-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

МЗ Брајковац-опсецање

СОПОТ

Бране Недељковића-Губеревац-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Ушће-опсецање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВРАЧАР

Бул.ослобођења-подземни пешачки пролаз-фарбање зидова и рукохвата исписаних графитима

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутопута у ул. Булевар уметности-демонтажа оштећених и монтажа нових бетонских плоча на разделном острву моста

ВОЖДОВАЦ

Војводе Степе-шаловање греде испод пешачке ограде и израда анкерних плоча у радионици

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Цара Душана-запреке

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Савска-припрема

Ђорђа Станојевића угао Бул.Црвене армије-припрема

Браће Савић-припрема

Милице Ракић угао В. Ранковића

Баће-припрема

Диљска-опсецање,асфалт

Патриса Лумумбе-опсецање,асфалт

Владетина-компресор,бетон

Видовданска-Грчића Миленка-бет.

Младена Митрића-компресор,асфалт

Кир Јањина-асфалт

Петра Коњовића-асфалт

Димитрија Котуровића-асфалт

Станка Пауновића Вељка-асфалт

Професора Васића-Палих бораца - бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II A 149 Авалски пут-кошење

II A 147 Зорољин-Дучина-Тресије-санација ошт.коловоза

П.П.Мали Калемегдан-асфалт

Јелисавете Начић-припрема

Бориса Кидрича-асфалт