РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

15.03.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема

Цара Душана-компресор,асфалт

Господар Јевремова-компресор,асфалт

Господар Јованова-компресор,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Пивљанина Баје-асфалт

ВОЖДОВАЦ

1.нова (Зуце)-припрема

Земљорадничка-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-припрема,асфалт

Новобеоградских градитеља-банкине

ЗЕМУН

Гробљанска-припрема

Батајнички друм-фреза,асфалт,припрема

Бежанијска-асфалт

Атанасије Пуље-компресор,асфалт

Крајишка-компресор,асфалт

Гетеова-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Патриса Лумумбе-припрема

Вишњичка-припрема

ВРАЧАР

Максима Горког-компресор

Пожаревачка-компресор,асфалт

Нишка-компресор

Курсулина-асфалт

Хаџи Ђерина-асфалт

Новопазарска-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Љубише Миодраговића-фреза

Војина Ђурашковића Костје-асфалт

ЧУКАРИЦА

Милорада Ћирића-Железник-фреза

Космајска-Остружница-припрема

Трговачка-компресор,асфалт

Ваљевска-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Генерала Згоњанина-фреза

Борска-асфалт

Боже Јеремића-компресор,асфалт

СУРЧИН

Крчединска-Петровчић-припрема

БАРАЈЕВО

Посавских партизана-припрема

Цара Лазара-асфалт

Маршала Тита-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Краља Милутина-фреза

Ново насеље-Барич-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗВЕЗДАРА

Мост у улици Милошев кладенац-поправка и фарбање ограде на мосту

САВСКИ ВЕНАЦ

Подземни пешачки пролаз на Мостарској петљи-монтажа заштитне ограде пролаза

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Поенкарева-компресор

Патриса Лумумбе-компресор

Пере Вељковића-компресор

Војводе Степе Степановића-комп.

Краља Петра-компресор

Војислава Илића-компресор

Рељковићева-компресор,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Милована Ђурковића-Јагњило-асфалт

Пивљанина Баје-асфалт