РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

14.11.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-асфалт

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник - припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Поп Лукина угао Кнеза Симе Марковића-асфалт

Скендер бегова-асфалт

Скадарска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Бањичких жртава-компресор

Стјепана Филиповића-опсецање

Васе Пелагића-компресор

Александра Стамболијског-асфалт

Хумска-припрема

Дриничка-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Јасеничка-асфалт

Војислава Илића-припрема

Железничка-асфалт

Пут за колонију-Рипањ-асфалт

Костолачка-асфалт

Никшићка-асфалт

Авалска-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Првомајска-припрема

Славише Вајнера-кошење

Карловачка-припрема

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Сланци-припрема

Мије Ковачевића-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-Вишка-припрема,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

Светог Николе-асфалт

Маге Магазиновић-кошење

ЧУКАРИЦА

Видиковачки венац-компресор

Тоше Јовановића-припрема

Авалска-асфалт

РАКОВИЦА

Матије Гупца-припрема

СУРЧИН

Јаковачка-припрема

15.октобра-Добановци-припрема

ГРОЦКА

Милета Церовца-Врчин-асфалт

Годњачка-Врчин-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Аутокоманда - монтажа ограде за бициклистичку стазу

РАКОВИЦА

Матије Гупца-уградња арматуре за потпорни зида

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Вајара Ђоке Јовановића-лежећи полицајци

Косте Главинића-лежећи полицајци

РАКОВИЦА

17.октобра-леж.полицајци

Кнежевачка-леж.полицајци

Опленачка-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Бањичких жртава-компресор,асфалт

Стјепана Филиповића-опсецање,асфалт

Ђорђа Кратовца-припрема

Браће Ковач-припрема

Рада Неимара-припрема

Устаничка угао Ибарска-асфалт

Римска-асфалт

Кумодрашка-асфалт

Данила Бојовића-асфалт

Мишка Јовановић-асфалт

Црнотравска-асфалт

Љубићка-асфалт

Боже Јанковића-бетон

Тошин бунар-компресор

Владимира Поповића-припрема

Нехруова-асфалт

Неде Спасојевић-асфалт

Радоја Дакића-асфалт

Игора Васиљева-асфалт

Владимира Гортана-припрема

Павла Поповића-припрема

Пљешевичка-припрема

Тодоровићева-бетон

Ада Циганлија 2-припрема

Милене Павловић Барили-бетон

Подавалска-бетон

Тошин бунар-компресор

Рада Кончара-компресор

Обреновачка-бетон

Грнчарска-бетон

 ОСТАЛИ РАДОВИ

Београдска-компресор

Бело врело-фреза

Моше Пијаде-припрема

II Б 347 Врчин-Заклопача-банкине

II Б 346 Рипањски пут-фреза,асфалт

Бранислава Јовановића-рециклажа

Едварда Грига-Ресник-припрема

Живојина Табаковића-Сремчица-припрема