РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

14.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема

Дипломатска колонија-припрема

ВОЖДОВАЦ

2.Нова-припрема

5.Нова-припрема

Железничка-кошење

Пут за гробље-кошење

Кружна саобраћајница Авала-припрема,асфалт

Пут за Павићевац-асфалт

ЗЕМУН

ГО Земун-обиласци

Булевар Михајла Пупина-компресор

Прилаз-компресор

Мозерова-компресор

Миливоја Бабића-компресор

22.октобра-Угриновци-припрема

ПАЛИЛУЛА

Личка-компресор

Народног фронта-компресор

Војвођанска-компресор

Дантеова-асфалт

Љубомира Стојановића-асфалт

Стевана Дукића-асфалт

ЗВЕЗДАРА

ГО Звездара-обиласци

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-припрема

ГО Чукарица-Железник-обиласци

Београдска угао Дворжакова-компресор

Стевана Филиповића-компресор,асфалт

РАКОВИЦА

Борска-припрема

Др.Миливоја Петровића-компресор

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема

Владе Обрадовића Каменог-Прогар-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

Јумбина-припрема,асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-Равни гај-фреза

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-фреза,припрема

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада (мост преко аутопута)-замена ограде на пешачкој стази моста

Пешачка пасарела преко ауто пута која повезује Блокове 22 и 23-поправка гелендера на степеништу

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Др.Милутина Ивковића-асфалт

Салвадора Аљендеа-асфалт

Гершићева угао Брсјачка-компр.

Лошињска-компресор

Ловранска-компресор

Београдског батаљона-асфалт

Лазаревачки друм-асфалт

Водице-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема

13.октобра-Ресник-асфалт

Аеродром Никола Тесла-асфалт