РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

14.06.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце- припрема

ЗЕМУН

Господска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-припрема

Петков кладенац-ископ

ЧУКАРИЦА

Дољанска-припрема

Железничка-припрема

Рајка Ружића-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

БАРАЈЕВО

Стара Липовица-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Мост Газела (колски пролаз испод моста) - заливање ситне камене коцке

Ђорђа Радојловића-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-опсецање,припрема,асфалт, асфалт у тротоару

Пут за Трешњу-опсецање

Брђанска-опсецање

Пут за Клење-опсецање

Пут за Павићевац-опсецање

Пут за врх Авале-асфалт

Краља Бодина-припрема

ПАЛИЛУЛА

Ваљевских одреда-ваљак

Братства и јединства-компресор,фреза

ВРАЧАР

Светозара Марковића-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милошев кладенац-компресор,фреза

ЧУКАРИЦА

Милоја Закића-кошење

Милована Миленковића-кошење

ГРОЦКА

Београдска-опсецање

Живорада Јовановића Шпанца-опсецање

Саве Ковачевића-пикамер,бетон

Жарка Зрењанина-опсецање

Живорада Јовановића-опсецање

БАРАЈЕВО

Миодрага Вуковића-асфалт

Средњокрајска-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Перлијска-израда банкине

МЗ Шопић-асфалт

Дрењски пут-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ГРОЦКА

Мост у улици Жељка Миливојевића-израда оплате за ивичну греду моста

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутопута у улици Партизанске авијације- израда и замена бетонских плоча на пешачкој стази моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Париске комуне-припрема (бициклистичка стаза)

РАКОВИЦА

Луке Војводића-асфалт

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Косовска-плоче

Савска-припрема

Милана Тепића-бетон

Војводе Миленка-бетон

Рада неимара-асфалт

Грамшијева-бетон

Сремских бораца-компресор

Петра Зрињског-компресор

Драгана Ракића-бетон

Крајишка-бетон

Кеј ослобођења-компресор

Цетињска-компресор

Угриновачка-компресор

Маријане Грегоран-бетон

Благоја Паровића-бетон

Косовских божура-бетон

Ивана Мичурина-асфалт

Бул. Патријарха Павла-асфалт

Сретена Младеновића Мике-бетон

Вишевачка-бетон

Милоша Обреновића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б Баћевац-Ибарска магистрала-асфалт

II А Лештане-Орашац  - кошење

Светосавска-ископ

Бул.Михајла Пупина-паркинг-припрема

Патријарха Јоаникија-припрема