РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

14.03.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема

Булевар краља Александра-компресор,асфалт

Кнеза Милоша-компресор,асфалт

Цара Душана-компресор,асфалт

Страхињића Бана-компресор,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-асфалт

ВОЖДОВАЦ

1.нова (Зуце)-припрема

Земљорадничка-припрема

Пут Зуце-Бели поток-банкине

Авалски пут угао Павла Лабата-компресор

Унска-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-припрема

Антифашистичке борбе-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Гробљанска-припрема

Батајнички друм-фреза,асфалт,припрема

Бежанијска-компресор,асфалт

Крајишка-компресор,асфалт

Гетеова-компресор,асфалт

Светосавска-асфалт

Првомајска-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Патриса Лумумбе-припрема

Вишњичка-припрема

ВРАЧАР

Синђелићева-компресор,фреза

Пожаревачка-компресор,фреза,асфалт

Новопазарска-компресор,фреза,асфалт

Његошева-асфалт

Курсулина-асфалт

Синђелићева-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Вјекослава Ковача-фреза,компресор

Мирјевски венац-пикамер,асфалт

Војина Ђурашковића Костје-асфалт

ЧУКАРИЦА

Милорада Ћирића-Железник-фреза

РАКОВИЦА

Генерала Згоњанина-фреза

СУРЧИН

Крчединска-Петровчић-припрема

БАРАЈЕВО

Посавских партизана-припрема

Светосавска-асфалт

Маршала Тита-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Краља Милутина-фреза,компресор

Ново насеље-Барич-ризла

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Студентска-монтажа заштитне "П" ограде на тротоару

ЗВЕЗДАРА

Стајалиште ЈГП-а Батутова у ул.Булевар краља Александра - демонтажа оштећене стајалишне ограде и монтажа запреке за масе

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А.Карађорђевића - лежећи полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Табановачка-асфалт

Палмира Тољатија-компресор

Пере Слијепчевића-компресор

16.октобра-компресор

Пере Вељковића-компресор

Српских ударних бригада угао Рељковићева-компресор

Пере Велимировића угао Борска - компресор

Георгија Острогорског-асфалт

Борска-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Милована Ђурковића-Јагњило-асфалт

Пивљанина Баје-асфалт