РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

14.03.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-Зуце-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-припрема

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска и Лагумска-припрема

Слободана Мацуре-Стевана Дубајића - припрема

Војачка-Угриновци-припрема

Беларице Нова 63-асфалт

Нова 9 -Угриновци-припрема

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-М.М.Луг-припрема

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Трговачка-припрема

Водоводска-асфалт

РАКОВИЦА

Хајдук Вељкова-Кнежевац-банкине

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-Јаково-припрема

Радничка-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Поп Милетина-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Потез Трњци 1-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Цара Душана-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Петра Чајковског-припрема

Вишеградска-припрема

Бранкова-Зелени венац-аутобуска станица-припрема

Булевар кнеза А.Карађорђевића-компресор,асфалт

Љутице Богдана-компресор

Теодора Драјзера-компресор

Добропољска-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Тетовска-асфалт

Железничка-опсецање,рушење,подлога

Браће Јерковић-опсецањ,рушење,подлога

НОВИ БЕОГРАД

Нехруова-припрема

Јурија Гагарина-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Вртларска-припрема

ПАЛИЛУЛА

Сестара Букумировића-фреза,асфалт

Вишњичка-фреза

ВРАЧАР

Његошева-припрема

ЗВЕЗДАРА

Живка Давидовића-фреза

Михајла Тодоровића-компресор

Велизара Косановића-компресор,асфалт

Војислава Илића угао Заге Маливук-компресор,асфалт

Бојаџинска-компресор

ЧУКАРИЦА

Спасеновићева-припрема

РАКОВИЦА

Др.Миливоја Петровића-припрема

СУРЧИН

Пружни појас-припрема,асфалт

Житна-припрема,асфалт

БАРАЈЕВО

Посавских партизана-Вранић-опсецање,асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Светосавска-асфалт

Језерска-асфалт

СОПОТ

Космајски венац-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Богољуба Урошевића Црног-припрема,фреза

Драга Вуковића Корчага-риперовање

Л 2007 Пољане-Дражевац-мост-чишћење

Баричка река-припрема

МЗ Ратари-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска и  Лагумска-израда арматурних кошева за серклаже око дрвећа

ВОЖДОВАЦ

Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Ауто- команда-фарбање металних рукохвата на бетонском парапету

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Војводе Пријезде-асфалт

Тетовска-компресор,асфалт

Дебарска-компресор,асфалт

Устаничка-компресор,асфалт

Ловачка-припрема

Босанских бригаде-припрема

Драгослава Срејовића-припрема

Поенкарева-припрема

Илије Гарашанина-асфалт

Северни булевар-припрема

Карпошева-компресор

Козачинског-компресор

Кировљева-компресор

Славише Стевановић-асфалт

8. црногорске бригаде-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

НОВИ БЕОГРАД - Царински терминал-компресор,асфалт