РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема

Емилијана Јосимовића-припрема,асфалт

Скадарска-пикамер

САВСКИ ВЕНАЦ

Генерала Саве Грујића-асфалт

Мајора Јагодића-асфалт

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема

Горња-припрема

Децембарска-асфалт

Драгачевска-компресор,асфалт,

Чемерничка-компресор,асфалт

Струмичка-компресор

Јове Илића-припрема,асфалт

Локални пут Зуце-Бели поток-асфалт

ЗЕМУН

Јована Стоисављевића-компресор

Војводе Новака-компресор

ГО Земун-компресор,асфалт

Војвођанских бригада-компресор

Војводе Новака-компресор

Спиртина-припрема

ПАЛИЛУЛА

ГО Палилула-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Бранка Радичевића-припрема

Липе-асфалт

Рада Драинца-асфалт

Мире Попаре-асфалт

РАКОВИЦА

Нићифора Нинковића-асфалт

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

Цара Лазара-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

Дурмиторска-В.Иванча-камен

СОПОТ

Социјалистичког савеза-Раља-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Железничка-банкине

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Чемерничка-израда и монтажа еласто-одбојне ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА угао Леона Коена - припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Мостарска петља-паркинг-припрема

Шолина-ровокопач

Сланачки пут-асфалт

Гарсија Лорке-компресор

Астрономска-копресор

Сврљишка-компресор

Липетска-припрема

Јелене Миоч-компресор

Петра Лековића-асфалт

Мире Попаре-асфалт

Дубравска-припрема

Скојевска-припрема

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа еласто одбојне ограде

Смедеревски пут-припрема

Паунова-припрема

Војводе Степе-асфалт

Генерала Саве Грујића-припрема