РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема

Дипломатска колонија-припрема

ВОЖДОВАЦ

2.Нова-припрема

5.Нова-припрема

Железничка-кошење

Пут за гробље-кошење

Кружна саобраћајница Авала-припрема,асфалт

Војислава Илића-компресор

Пут за Павићевац-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-Ледине-асфалт

ЗЕМУН

ГО Земун-обиласци

22.октобра-Угриновци-припрема

ПАЛИЛУЛА

Личка-компресор

Народног фронта-компресор

Војвођанска-компресор

ЗВЕЗДАРА

ГО Звездара-обиласци

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-асфалт,припрема

ГО Чукарица-Железник-обиласци

РАКОВИЦА

Борска-припрема

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

Јумбина-припрема,асфалт

БАРАЈЕВО

Цара Лазара-Равни гај-фреза

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-фреза,регулисање објеката

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада (мост преко аутопута)-замена ограде на пешачкој стази моста

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-поправка ограде дуж коловоза

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-израда решетке сливника

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Митровданска-компресор

Антифашистичке борбе-компресор

Нехруова-компресор

Салвадора Аљендеа-асфалт

Сретена Младеновића Мике-компресор

Београдског батаљона-асфалт

Лазаревачки друм-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема

Аеродром Никола Тесла-асфалт

Карађорђева-асфалт