РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.09.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.нова -асфалт

ЗЕМУН

Господска - припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића - припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Петкајска - банкине

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска - припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска припрема

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка - припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле припрема

ЗЕМУН

Угриновачка - припрема

Фрање Крча припрема

Господска - компресор

ВРАЧАР

Максима Горког Вишка припрема

Смиљанићева - компресор

ЧУКАРИЦА

13.октобра - асфалт

ГРОЦКА

Прерадовићева - ископ, бетон

Милета Церовца - припрема

ГРОЦКА

Милета Церовца - багер, ваљак

Прерадовићева - асфалт

БАРАЈЕВО

Милинка Јелића - припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Бранка Радичевића - регулисање шахти

Петкајска - кошење

Краинска - регулисање шахти

ЛАЗАРЕВАЦ

МЗ Стрмово - опсецање и асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Бачевица - Л2003 асфалт

МЗ Јасенак - кошење

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада - припрема

ЧУКАРИЦА

Водоводска - пикамер

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост у улици Војислава Илића (Плави мост) - замена ограде на пешачкој стази

Тимочки пут - монтажа арматурних кошева израда шахтова са бетонским прстеном

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Банатска - асфалт

Косте Jосиповића - компресор, асфалт

Камчатска - припрема

Маријане Грегоран - припрема

Едварда Грига - компресор

Устаничка - асфалт

Велизара Косановића - припрема

Учитељска - припрема

Витезова карађорђеве звезде - компресор

Жарковачка - асфалт

Шумске економије - бетон

Милоша Обреновића - асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347 Врчин - ископ, ризла

II А 149 - Авалски пут - ископ канала

Кванташка пијаца - фреза

Тимочки пут - припрема

16.октобра - компресор

Војводе Бране, угао Ђуке Динић - компресор

Паунова - компресор

Милана Мијаиловића Миће - рециклажа

Космајско посавског одреда - ископ