РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.06.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце- припрема

ЗЕМУН

Господска-припрема

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова-припрема

Народног фронта-припрема

Петков кладенац-ископ

ЧУКАРИЦА

Дољанска-припрема

Железничка-припрема

Рајка Ружића-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

БАРАЈЕВО

Стара Липовица-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Мост Газела (колски пролаз испод моста) - заливање ситне камене коцке

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-опсецање,припрема,асфалт, асфалт у тротоару

Пут за врх Авале-асфалт

Краља Бодина-припрема

ЗЕМУН

Павла Вујисића-компресор

Светотројчина-Цара Душана - компресор

ПАЛИЛУЛА

Ваљевских одреда-компресор,фреза,ваљак

Братства и јединства-компресор,фреза

Јабучки рит-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

13.октобра-припрема

Белог багрема-компресора

Паштровићева-компресор

РАКОВИЦА

Првобораца-компресор

СУРЧИН

пут Сурчин-Јаково-компресор

ГРОЦКА

Београдска-опсецање

Живорада Јовановића Шпанца-опсецање

Саве Ковачевића-компресор,бетон

Жарка Зрењанина-опсецање

Живорада Јовановића-опсецање

БАРАЈЕВО

Милинка Јелића-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Велика Крсна-асфалт

Долина шешира-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Грабовац-Скела- асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ПАЛИЛУЛА

База "Вилине воде" - постављање уземљења око темеља силоса бетонске базе

СОПОТ

IIA 149 Раља-Влашко поље - поправка поља еластичне ограде на бетонском зиду

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Хајд парк-запреке

НОВИ БЕОГРАД

Париске комуне-припрема (бициклистичка стаза)

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Савска-припрема

Бул.Николе Тесле-асфалт

Гоце Делчева-асфалт

Омладинских бригада-асфалт

Ушће-асфалт

Милице Јанковић-компресор

Крфска-асфалт

Петра Лековића-компресор

Ичкова-компресор

Копаоничка-компресор

Београдског батаљона-асфалт

Винодолска-асфалт

Удбинска-асфалт

Матије бана-асфалт

Боривоја Милојевића-бетон

Велизара Станковића-бетон

Бул. Патријарха Павла-бетон

Милоша Обреновића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б Баћевац-Ибарска магистрала-асфалт

II А Лештане-Орашац  - кошење

Гроцка-кошење пропуста

Светосавска-ископ

Бул.Михајла Пупина-паркинг-припрема