РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.04.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска-припрема

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Војводе Степе-фреза

Трише Кацлеровића-пикамер

Војислава Илића-пикамер

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-Ледине-припрема

Сурчински пут-опсецање,асфалт

Др.Хуга Клајна-асфалт

ЗЕМУН

Првомајска-опсецање,асфалт

Милана Узелца-пикамер,асфалт

Марије Бурсаћ-пикамер,ањсфалт

ПАЛИЛУЛА

Кнез Данилова-фреза,асфалт

ВРАЧАР

Сазонова-припрема,фреза

Генерала Хорватовића-припрема

ЗВЕЗДАРА

Марка Орешковића-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Кнеза Вишеслава-опсецање,асфалт

Ане Ахметове-асфалт

Хајдучка-Сремчица-асфалт

РАКОВИЦА

Пролетерска-припрема

Опленачка-фреза

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ГРОЦКА

Саве Ковачевића-бетон,чишћење наслага

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Аце Спасић-Барич-асфалт

Вука Караџића-Остружница-фреза

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто пута у ул.Војислава Илића-Плави мост - замена ограде за пешачку стазу моста

ЗЕМУН

Мост Михајла Пупина-поправка расвете за обележавање пловног пута

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Цара Душана-запреке

ВОЖДОВАЦ

Бул. Пеке Дапчевића-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Балканска-асфалт

Тадеуша Кошћушког-асфалт

Господар Јованова-асфалт

Сремска-компресор

Браће Јерковић угао Дарвинова-асфалт

Војводе Степе-асфалт

Милентија Поповића угао А.Чарнојевића - бетон

Пут за 13.мај-бетон

Булевар краља Александра-компресор

Петра Кочића угао Интернационалних  - бригада-асфалт

Војвођанска-бетон

Копаоничка-бетон

Милана Ракића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема,опс.,асфалт

Пут за леје-Рабровац-камен,асфалт

Карађорђева-код Економског факултета-пиканер