РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.03.2019.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема

Топличин венац-припрема

Француска-компресор,асфалт

Добрачина-компресор,асфалт

Књегиње Љубице-компресор,асфалт

Вишњићева-компресор,асфалт

Змаја од Ноћаја-компресор,асфалт

Топличин венац угао Поп Лукина-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-асфалт

ВОЖДОВАЦ

1.нова (Зуце)-припрема

Земљорадничка-припрема

Пут Зуце-Бели поток-банкине

Кумодрашка-пикамер,асфалт

Унска-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-припрема

Виноградска-компресор,асфалт

Булевар Арсенија Чарнојевића-компресор,асфалт

Антифашистичке борбе-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Гробљанска-припрема

Батајнички друм-фреза,асфалт

Змај Јовина-компресор,асфалт

Караматина-компресор,асфалт

Његошева-компресор,асфалт

Штросмајерова-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Патриса Лумумбе-припрема

Пере Слијепчевића-компресор,асфалт

ВРАЧАР

Булевар краља Александра-компресор

Јована Рајића-компресор

Крунска-компресор,асфалт

Краља Милана-компресор,асфалт

Светозара Марковића-компресор,асфалт

Његошева-компресор,асфалт

Курсулина-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Вјекослава Ковача-фреза,компресор

ЧУКАРИЦА

Милорада Ћирића-Железник-фреза

Космајска-Остружница-припрема

Трговачка-компресор

РАКОВИЦА

Булевар патријарха Павла-асфалт

Булевар патријарха Димитрија-компресор

БАРАЈЕВО

Посавских партизана-припрема

Светосавска-асфалт

Маршала Тита-припрема

ОБРЕНОВАЦ

Краља Милутина-фреза

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-монтажа металних поклопаца сливничких ниша

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

РАКОВИЦА

Патријарха Јоаникија-лежећи полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Јухорска-асфалт

Мајора Гавриловића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Милована Ђурковића-Јагњило-асфалт

Пивљанина Баје-асфалт