РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.03.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-Зуце-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-припрема

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска и Лагумска-припрема

Слободана Мацуре-Стевана Дубајића - припрема

Војачка-Угриновци-припрема

Беларице Нова 63-асфалт

ПАЛИЛУЛА

1.маја- асфалт

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-М.М.Луг-припрема

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Дољанска-Сремчица-припрема

Трговачка-припрема

Водоводска-асфалт

Марка Кончара Буре-ископ

РАКОВИЦА

Хајдук Вељкова-Кнежевац-асфалт, компресор

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-Јаково-припрема

Радничка-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Поп Милетина-ископ

ЛАЗАРЕВАЦ

Ђиласов пут-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Цара Душана-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Петра Чајковског-припрема

Вишеградска-припрема

Бранкова-припрема

Булевар кнеза А.Карађорђевића-компресор,асфалт

Љутице Богдана-компресор

Теодора Драјзера-компресор

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Тетовска-асфалт

Железничка-опсецање,подлога

НОВИ БЕОГРАД

Нехруова-припрема

Јурија Гагарина-компресор,асфалт

Шпанских бораца-компресор,асфалт

Омладинских бригада-компресор,асфалт

ЗЕМУН

Ратарска-асфалт

Словачка-асфалт

Вртларска-припрема

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-компресор,асфалт

Сланачки пут-асфалт

Булевар деспота Стефана-асфалт

Поенкарева-асфалт

Сестара Букумировића-фреза

ВРАЧАР

Његошева-припрема

Максима Горког-асфалт

Булевар ослобођења-асфалт

Булевар кнеза А.Карађорђевића-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Живка Давидовића-фреза

ЧУКАРИЦА

Спасеновићева-припрема

РАКОВИЦА

Др.Миливоја Петровића-припрема

БАРАЈЕВО

Посавских партизана-Вранић-опсецање,асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Призренска-ризла,асфалт

Светосавска-асфалт

Језерска-асфалт

СОПОТ

Бабе-Губеревац-асфалт

Космајски венац-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Б.Урошевића Црног-припрема

Драга Вуковића Корчага-риперовање

МЗ Ратари-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЗЕМУН

Магистратски трг,Господска и  Лагумска-израда арматурних кошева за серклаже око дрвећа

ВОЖДОВАЦ

Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Ауто- команда-фарбање металних рукохвата на бетонском парапету

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-антикорозивна заштита и фарбање заштитне ограде на разделном острву

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Балканска-опсецање,асфалт

Булевар деспота Стефана угао Кланички кеј-компресор

Поенкарева-компресор

Хаџи Проданова-асфалт

Поенкарева-припрема

Поенкарева угао Поречка-припрема

Милана Ракића-припрема

Крсте Сретеновића-компресор

Николаја Гогоља угао Кијевска-компресор

Ичкова-компресор

Достојевског-припрема

Удбинска-припрема

Пожешка-припрема

Водице угао Миле Димић-бетон

8. црногорске бригаде-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 346 Рипањски пут-опсецање,асфалт

II Б 351 Брестовик-Пударци-Умчари-асфалт