РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

13.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Булевар ослобођења-бетон

ЗЕМУН

30.Нова-Угриновци-припрема

29.Нова-Угриновци-припрема

МЗ Грмовац-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Анице Савић Ребац-Вишњица-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-припрема

Косте Нађа-фреза,асфалт

Нине Кирсанове-фреза,асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Боре Станковића-Железник-фреза

Ђорђа Стојковић-опсецање

Пожешка-асфалт

РАКОВИЦА

Аце Јоксимовића-рег.шахте

Борска угао Хасанагиница-рег.сливника

Милице Српкиње-рег.сливника

Саше Филиповића-Ресник-припрема

Мраковачка-асфалт

11.крајишке дивизије-асфалт

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто-пута у ул.Војислава Илића-Плави мост - монтажа ограде за пешачку стазу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ЗЕМУН

Краља Стефана Томаша-опсецање асфалт

Војвођанских бригада-опсецање, асфалт

Станка Тишме-опсецање,асфалт

ВРАЧАР

Булевар краља Александра - црква Св.Марка-асфалт

ГРОЦКА

29.новембра-Умчари-ограде

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Скендер бегова-ровокопач

Чакорска-компресор

Баја Пивљанина-фреза

Васе Пелагића-фреза

Медакоовићева-бетон

Војводе Степе-бетон

Заплањска угао М.Ацева-бетон

Народних хероја-фреза

Владетина-асфалт

Таковска угао Далматинска-ровокопач

Молерова-компресор,асфалт

Алексе Ненадовића-компресор,асфалт

Крунска-асфалт

Милана Ракића-асфалт

Љубљанска-асфалт

Саше Филиповића-Ресник-опсецање

Милене Павловић Барили-опсецање

Видиковачки венац-асфалт

Милице Српкиње-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Подавалска-припрема,компресор,асфалт

Павковића пут-асфалт

Принца Томислава-Рабровац-асфалт

Пут за леја-Рабровац-асфалт

Миљаковачке стазе-припрема