РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

12.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,пикамер

Дипломатска колонија-припрема

Незнаног јунака-компресор

Црнотравска-компресор

ВОЖДОВАЦ

2.Нова-припрема

5.Нова-припрема

Железничка-кошење

Пут за гробље-кошење

Кружна саобраћајница Авала-фреза,асфалт,чишћење наноса

Митровданска-компресор

Пут за Трешњу-компресор,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-Ледине-асфалт

ЗЕМУН

ГО Земун-обиласци

22.октобра-Угриновци-припрема

Јозе Шћурле-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Стевана Дукића-компресор

ЗВЕЗДАРА

ГО Звездара-обиласци

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-асфалт,припрема

ГО Чукарица-Железник-обиласци

Водоводска-компресор

Жикице Јовановића Шпанца-компресор

Вука Караџића-компресор

РАКОВИЦА

Борска-припрема

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог-Прогар-припрема

Проте Стаматовића-Јаково-припрема,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

Јумбина-припрема,асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-фреза,бетон,ивичњаци

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Дипломатска колонија-монтажа шахт поклопца на тротоару

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-поправка ограде дуж коловоза

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Ушће угао Бул. Николе Тесле-компресор

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Јове Илића-асфалт

Веселина Чајкановића-компресор

Лазаревачки друм-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема

Аеродром Никола Тесла-асфалт