РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

12.04.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска-припрема

Скендер бегова-фреза

САВСКИ ВЕНАЦ

Незнаног јунака-опсецање,асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Ерчанска-Рипаљ-асфалт

Трише Кацлеровића-пикамер

Устаничка-пикамер

Црнотравска-опсецање,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-Ледине-припрема

Владимира Поповића-асфалт

Милентија Поповића-опсецање

Булевар уметности-асфалт

Недељка Гвозденовића-опсецање

Булевар Михајла Пупина-опсецање,асфалт

Омладинских бригада-опсецање,асфалт

ВРАЧАР

Сазонова-припрема,фреза

Генерала Хорватовић-припрема

Курсулина угао Његошева асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-пикамер,асфалт

Захумска угао Ћирила и Методија-фреза,асфалт

Стеве Варгаша-асфалт

Партизанска-асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Кнеза Вишеслава-опсецање,асфалт

Аљехинова-фреза

Хајдучка-Сремчица-асфалт

РАКОВИЦА

Пролетерска-припрема

Опленачка-фреза

Луке Војводића-асфалт

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема

СУРЧИН

Обилићев венац-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Аце Спасић-Барич-ризла

Гробљанска-Барич-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто пута у ул.Војислава Илића-Плави мост - замена ограде за пешачку стазу моста

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз на Теразијама код палате Албаније-поправка гранитних плоча у пролазу

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Пастерова-асфалт

Краљице Наталије-асфалт

Милутина Миланковића-бетон

Булевар краља Александра-компресор

Маријане Грегоран-асфалт

Петра Кочића угао Интернационалних

бригада-компресор

Генерала Хорватовића-асфалт

Стеве Варгаша-компресор

Петраркина-компресор

Титова-асфалт

Љешка-бетон

Аце Јоксимовића-бетон

Кнежевачка-бетон

Копаоничка-бетон

Дурмиторска-бетон

Милана Ракића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема

Пут за леје-Рабровац-камен