РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

12.02.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Бранкова-асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Беранска-компресор

ЗЕМУН

30.Нова-Угриновци-припрема

Добановачка-опсецање

Ужичка-опсецање,асфалт

Новоградска-опсецање,асфалт

Шангајска-фреза,асфалт

Краља Стефана Томаша-фреза

ПАЛИЛУЛА

Булевар краља Александра - припрема

Јухорска-асфалт

Драгослава Срејовића-асфалт

Проминска-асфалт

Славка Колара - Котеж - асфалт

ЗВЕЗДАРА

Милоша Зечевића-припрема

Шејкина-фреза

Заграђе-фреза

Косте Нађа-фреза

Вјекослава Афрића-фреза

Милана Ракића-асфалт

Капетана Милоша Жуњића-асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Ђорђа Стојковић-фреза

Боре Станковића-фреза

Пожешка-опсецање

РАКОВИЦА

Пилота М.Петровића-опсецање,асфалт

Опленачка-опсецање

Сердар Јанка Вукотића-опсецање

Борска угао Хасанагиница-рег.сливника

Милице Српкиње-рег.сливника

Саше Филиповића-Ресник-припрема

СУРЧИН

Војвођанска-припрема,асфалт

5.октобра-припрема

БАРАЈЕВО

Милисава Крстића-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-израда тротоара

ОБРЕНОВАЦ

Драга Вуковића Корчага-Звечка-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост преко ауто-пута у ул.Војислава Илића-Плави мост-израда ограде за пешачку стазу моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

СУРЧИН

МЗ Прогар-ограде

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Војводе Влаховића-асфалт

Беранска-асфалт

Кумодрашка-асфалт

Владетина-припрема

Драже Павловића-припрема

Крунска-компресор

Генерала Хорватића-асфалт

Београдска угао Дворжакова-бетон

13.октобра-асфалт

Видиковачки венац-асфалт

Саше Поповића-бетон

Милене Павловић Барили-бетон

Ивана Мичурина-бетон

Вукасовићева-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 346 Рипањски пут-банкине

Подавалска-припрема,фреза,асфалт

Жарка Вуковића Пуцара-асфалт

Пожешка-асфалт

Миљаковачке стазе-припрема