РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац- асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Крајишка-припрема

Мајора Јагодића-припрема

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема,фреза

Горња-припрема

Драгачевска-припрема

Локални пут Зуце-Бели поток-фреза,асфалт,припрема

ЗЕМУН

Светосавска-асфалт

Шандора Мајора-фреза

Спиртина-припрема

Гетеова-компресор

Дубровачка-компресор,асфалт

Радоја Дакића-асфалт

ГО Земун-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Рогатичка-асфалт

Занатска-асфалт

ЧУКАРИЦА

Водоводска-компресор,пикамер

Лазара Кујунџића-асфалт

Бранка Радичевића-припрема

Породице Јосиповић-асфалт

Жикице Јовановића Шпанца-асфалт

РАКОВИЦА

Патријарха Димитрија-асфалт

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

Цара Лазара-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема,комбинована машина

Дурмиторска-В,Иванча-камен

Границе-припрема,комбинована машина

СОПОТ

Социјалистичког савеза-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Трговачка-чишћење од корозије и фарбање заштитне мет.ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Булевар ЈНА угао Леона Коена - припрема

Булевар ЈНА-Вукосаве Ољаче - припрема

ЧУКАРИЦА

Читачка-леж.полицајци

Школска-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Топличин венац-компресор

Мостарска петља-паркинг-припрема

Булевар војводе Мишића-асфалт

Јурија Гагарина-компресор

Булевар Михајла Пупина-компресор

Николе Добровића-компресор

Џона Кенедија-компресор

8.Сутјеска-компресор

Саве Ковачевића-компресор

Бранка Момирова-компресор

Душка Радовића-асфалт

Матице Српске-асфалт

Мире Попаре-асфалт

Луке Војводића-компресор

Маричка-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа еласто одбојне ограде

Смедеревски пут-припрема

Паунова-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема