РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,пикамер

Дипломатска колонија-припрема

Љутице Богдана-асфалт

Павла Јуришић Штурма-копресор

Незнаног јунака-компресор

Црнотравска-компресор

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

2.Нова-припрема

Железничка-кошење

Пут за гробље-кошење

Кружна саобраћајница Авала-фреза,асфалт,чишћење наноса

Митровданска-компресор

Веселина Чајкановића-компресор

Пут за Трешњу-компресор,асфалт

Устаничка-компресор

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-Ледине-асфалт

ЗЕМУН

ГО Земун-обиласци

22.октобра-Угриновци-припрема

45.Нова-Угриновци-припрема

Јозе Шћурле-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Стевана Дукића-компресор

Кнез Данилова-компресор,асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-асфалт,припрема

ГО Чукарица-Железник-обиласци

Милорада Ћирића-компресор

Жикице Јовановића Шпанца-компресор

Вука Караџића-компресор

РАКОВИЦА

Борска-припрема

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог-Прогар-припрема

Проте Стаматовића-Јаково-асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

Јумбина-припрема,асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-фреза,бетон,ивичњаци

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада (мост преко аутопута)-замена ограде на пешачкој стази моста

ЧУКАРИЦА

Трговачка-замена бетонских плоча на пешачкој стази

САВСКИ ВЕНАЦ

Дипломатска колонија-израда шахт поклопца

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

ЧУКАРИЦА

Стевана Филиповића-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема

Аеродром Никола Тесла-припрема,асфалт

Гаража Јулино брдо-израда рама и поклопца шахта

Поручника Спасића и Машаре-израда рама и поклопца шахта