РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.08.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце-припрема, фреза

ЗЕМУН

Магистратски трг-Господска- припрема

Војачка-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-асфалт

СУРЧИН

Братства и јединства-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Господар Јованова-компресор

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска-припрема

Александра Стамболиског-фреза

ВОЖДОВАЦ

Булевар ослобођења-фреза,припрема,асфалт

Фрање Крча-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

ВРАЧАР

Милешевска-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Трибалска-припрема

Мирослава Јовановића-припрема,асфалт

Раблеова-рег.објеката

РАКОВИЦА

17.октобра-фреза,припрема

Пионирска-опсецање,асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Локални пут Рабровац-Јагњило-опсецање,подлога

Краља Петра-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Пружни прелаз Вреоци 1 и 2-кошење

СОПОТ

Драгољуба Јовановића-асфалт

Рада Јовановића-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-антикорозивна заштита и фарбање ограде

ОБРЕНОВАЦ

Мост у ул.Александра Аце Тешића-насеље Барич -насипање и збијање иза крилног моста и шаловање 1.кампаде 3.крилног зида моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Товилиште-асфалт

Борчанских жртава-асфалт

ВРАЧАР

Забранска-компресор

Гробљанска-компресор

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Милована Јанковића-бетон

Митрополита Павла Ненадовића бетон

Мештровићева-бетон

Милана Предића-асфалт

Бул.краља Александра-асфалт

Чингријина-асфалт

Јована Ђаје-асфалт

Милана Ракића-асфалт

Јованке Радаковић-асфалт

Славиша Стевановића-бетон

Читачка-бетон

Бањички пут-бетон

Кнеза Вишеслава-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А 148 Зорољин-Сибница-припрема

Моше Пијаде-асфалт

II 347 Врчин-риперовање