РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

11.05.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Добрачина-асфалт

Цара Душана-пикамер,компресор

Џорџа Вашингтона-пикамер,компресор

Кнеза Симе Марковића-пикамер,компреор

Париска-пикамер,компресор

Косовска-компресор,асфалт

Палмотићева-компресор

Добрињска угао Краљице Наталије-компресор,асфалт

Господар Јованова-асфалт

Дечанска-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Топчидерска-асфалт

Булевар Војводе Мишића - од конака до моста-асфалт

Теодора Драјзера-асфалт

Рисанска-асфалт

Југ Богданова-асфалт

Аугуста Цесарца-асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Булевар Пека Дапчевића-опсецање,асфалт

Беранска-опсецање,асфалт

Плитвичка-опсецање,асфалт

Булевар ослобођења-опсецање,асфалт

Томазеова угао Крушевачка-уградња сливника

ЗЕМУН

16.Нова-припрема

Милана Узелца-компресор

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-фреза

ВРАЧАР

Сазонова-фреза,асфалт,припрема

Јована Рајића-компресор,асфалт

Господара Вучића-компресор,асфалт

Грчића Миленка-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Северни булевар-асфалт

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Раде Спасојевић-Рушањ-ископ,камен,бетон

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник-припрема

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема

ГРОЦКА

Јована Цвијића-асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Аце Спасића-Барич-банкине

Гробљанска-Барич-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Мост преко Читачког потока у ул.Стевана Филиповића-Железник, замена заш.ограде на  пешачкој стази моста и фарбање

ЗЕМУН

Мост у ул.Марије Бурсаћ-поправка одбојне ограде на мосту

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Бул.М.Миланковића-припрема, асфалт

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Булевар деспота Стефана-компресор

Студентски трг-компресор

Цара Уроша-компресор

Косте Главинића-асфалт

Михајла Аврамовића угао Мачков камен-асф

Динарска-асфалт

Праховска-бетон

Сурдуличка-бетон

Ранка Тајсића-бетон

Озренска-бетон

Жоржа Клеменсоа-припрема

Ђуре Ђаковића-припрема

Игора Васиљева-ровокопач

Светозара Марковића угао Крунска-припр.

Алексе Ненадовића-асфалт

Мутапова-компресор

Бул.краља Александра-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема,асфалт

Партизанска-ММЛ-припрема

Тијановац-Водице-Кораћица-чишћење наноса

Тихомира Петровића Тиће-асфалт

Карађорђева-израда решетки за сливнике