РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац- асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-асфалт

Емилијана Јосимовића-припрема

Крајишка-припрема

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема,фреза

Горња-припрема

Драгачевска-припрема

Локални пут Зуце-Бели поток-фреза,асфалт,припрема

Пашманска-компресор

ЗЕМУН

Светосавска-компресор,асфалт

Шандора Мајора-фреза

Спиртина-припрема

Дубровачка-компресор,асфалт

Лазара Мамузића-компресор

Слободана Бајића угао Браће Крњешевац-компресор

ГО Земун-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

102.Нова-компресор

ГО Палилула-компресор,асфалт

Куманичка-компресор

Рогатичка-асфалт

Занатска-асфалт

ЧУКАРИЦА

Водоводска-компресор,пикамер

Лазара Кујунџића-асфалт

Бранка Радичевића-припрема

Породице Јосиповић-асфалт

Мире Попаре-припрема,асфалт

Жикице Јовановића Шпанца-асфалт

Петра Лековића-асфалт

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-припрема

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

Цара Лазара-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

Дурмиторска-В,Иванча-камен

Гај-Амерић-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог-Прогар-монтажа еласто-одбојне ограде на бетонском зиду

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Књегиње Љубице-компресор

ВОЖДОВАЦ

Бул.Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Леона Коена-припрема

ЧУКАРИЦА

Читачка-леж.полицајци

Школска-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Мостарска петља-паркинг-припрема

Задругарска-компресор

Липетска-припрема

Молерова-компресор

Радослава Грујића-асфалт

Бранка Крсмановића-асфалт

Др.Зоре Илић Обрадовић-асфалт

Душка Радовића-асфалт

Матице Српске-асфалт

Рада Драинца-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа еласто одбојне ограде

Смедеревски пут-припрема

Паунова-припрема

Јаковачки кормадин-стајалиште Римски канал-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема