РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.11.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник - припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар војводе Путника-Топчидерска ноћ-компресор,асфалт

 ВОЖДОВАЦ

Јасеничка-припрема

Земљорадничка-припрема,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Душана Мађарчића угао Корчагина-асфалт

Акробате Алексића-асфалт

Јурија Ракитина-асфалт

Дунавска-кошење

Тошин бунар-кошење

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Сланци-припрема

Салвадора Аљендеа угао Пере Ћетковић-компресор

Стевана Христића угао Салвадора Аљендеа-асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-Вишка-припрема

Пожаревачка-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

ЧУКАРИЦА

Илије Ђуричића-припрема

Боре Станковића-опсецање,асфалт

Стевана Филиповића-опсецање,асфалт

РАКОВИЦА

Патријарха Димитрија-надвожњак-опсецање,асфалт

Рибарчева-асфалт

СУРЧИН

Јаковачка-припрема

ГРОЦКА

Прерадовићева-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Аутокоманда - монтажа ограде за бициклистичку стазу

Подземни пешачки пролаз испод ул.Кнеза Милоша код МУП-а поправка расвете у пролазу

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Дубровачка-припрема

Мајке Јевросиме-припрема

Поп Лукина-припрема

Дубровачка-припрема

Кронштатска-припрема

Сање Живановић-припрема

Милутина Миланковића угао Омладинских  бригада-компресор

Рада Кончара-компресор

Мије Ковачевића-асфалт

Пљешевичка-припрема

Милешевска-асфалт

Чубурска-асфалт

Патријарха Варнаве-асфалт

Хаџи Милентијева-асфалт

Шуматовачка-асфалт

Светог Николе-припрема

Мирослава Крлеже угао С.Бекета-компресор

Mарка Орешковића-припрема

Владимира Гортана-припрема

7.јула-бетон

10.октобра-бетон

1.маја-бетон

Живојина Табаковића-бетон

Крајишких бригада-припрема

Битољска-припрема

Миросављева-асфалт

Паштровићева-асфалт

Нодилова-асфалт

Петра Лековића-асфалт

Читачка-бетон

Космајска-Лештане-бетон

Краља А.Обреновића-асфалт

Краљице  Марије угао Краља Петра-асфалт

 ОСТАЛИ РАДОВИ

Цветанова ћуприја-фреза

Миљаковачка-фреза

II Б 347 Врчин-Заклопача-банкине

Моше Пијаде-припрема

II Б 346 Рипањски пут-асфалт

Драже Павловића угао Ђушина-припрема

Бранислава Јовановића-рециклажа

Едварда Грига-Ресник-припрема

Живојина Табаковића-Сремчица-припрема

Кванташ-фреза