РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема

Нушићева-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,пикамер

Дипломатска колонија-припрема

Незнаног јунака-компресор

Црнотравска-компресор

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

Пут за Трешњу-кошење,компресор,асфалт

Пут за Белу реку-кошење

Кружна саобраћајница Авала-фреза,асфалт,чишћење наноса

Устаничка-асфалт

ЗЕМУН

Његошева-асфалт

22.октобра-Угриновци-припрема

ГО Земун-обиласци

ПАЛИЛУЛА

Стевана Дукића-компресор

Кнез Данилова-компресор

ВРАЧАР

Бул.краља Александра-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-асфалт,припрема

ГО Чукарица-Железник-обиласци

Свете Милутиновића-компресор

Милорада Ћирића-компресор

Жикице Јовановића Шпанца-компресор

Вука Караџића-компресор

РАКОВИЦА

Борска-припрема

СУРЧИН

Вожда Карађорђа-Јаково-припрема

Душана Вукосовића-Петровчић-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-регулисање објеката

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СУРЧИН

IIA 120 Прека калдрма-Обреновац-монтажа одбојне ограде на банкини

Владе Обрадовића Каменог-демонтажа надстрешнице

Проте Стаматовића-демонтажа надстрешнице

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВРАЧАР

Nike трка-ограде

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Добрачина угао Гундулићев венац- компресор

Новоградска-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема