РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.08.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце-припрема, фреза

ЗЕМУН

Магистратски трг-Господска- припрема

Војачка-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-асфалт

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска-припрема

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема

Мокролушка-Милана Топлице-рег.објеката

Булевар ослобођења-фреза,припрема,асфалт

Фрање Крча-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Булевар Арсенија Чарнојевића-компресор

ЗЕМУН

Добановачки пут-ваљак

ПАЛИЛУЛА

Саве Малешевића-компресор

ЗВЕЗДАРА

Трибалска-припрема

Мирослава Јовановића-асфалт

Матице Српске-асфалт

РАКОВИЦА

17.октобра-фреза,припрема

БАРАЈЕВО

Миливоја Чамџије-Велики Борак-опсецање,асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Локални пут Рабровац-Јагњило-опсецање,подлога

ЛАЗАРЕВАЦ

Пружни прелаз Вреоци 1 и 2-кошење

СОПОТ

Драгољуба Јовановића-асфалт

Рада Јовановића-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-антикорозивна заштита и фарбање ограде

ОБРЕНОВАЦ

Мост у ул.Александра Аце Тешића-насеље Барич -насипање и збијање иза крилног моста и шаловање 1.кампаде 3.крилног зида моста

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мештровићева-бетон

Ђорђа Андрејевића Куна-бетон

Лијачка-бетон

Влајка Ђурановића-компресор

Веље Миљковића-припрема

Јастребачка-припрема

Патриса Лумумбе-припрема 

Мите Ружића-асфалт

Јована Ђаје-асфалт

Чингријина-асфалт

Јованке Радаковић-асфалт

Славиша Стевановића-бетон

Тургењева-припрема,асфалт

Бањички пут-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А 148 Зорољин-Сибница-припрема

Моше Пијаде-асфалт

II 347 Врчин-риперовање

II А 149 Авалски пут-припрема

Земљорадничка угао Патријарха Германа-припрема,бетон