РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

10.04.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

САВСКИ ВЕНАЦ

Чакорска-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-краци-припрема

ЗЕМУН

Нова 38-Угриновци-припрема

99.Палих бораца-припрема

ЗВЕЗДАРА

Митков кладенац-припрема

Михајла Булгакова-припрема

СУРЧИН

Радничка-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Потез Трњци 2-Шушњар-припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Светогорска-асфалт

Таковска-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Бранкова-Зелени венац-аутобуска станица-припрема

Петра Чајковског-припрема,фреза ,хумузирање

Сокобањска-асфалт

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-припрема

3.Нова-Пиносава-припрема

Мишка Јовановића-припрема,асфалт

Струмичка-асфалт

Пут за пречицу-асфалт

Пут за Трешњу-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Пере Сегединца-припрема

ЗЕМУН

Стара -степениште-припрема

Угриновачка-компресор,асфалт

Јакуба Кубуровића-компресор,асфалт

Првомајска-компресор,асфалт

Загорска-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

1.маја-Овча-опсецање,асфалт

ЧУКАРИЦА

13.октобра-Умка-припрема

Карађорђева-асфалт

РАКОВИЦА

Миљаковачке стазе-банкине

СУРЧИН

Бечмен-Петровчић-припрема

БАРАЈЕВО

Вите Радовића-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Језерска-Шепшин-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Дудовица-Брајковац-опсецање,асфалт

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Вукићевица-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко аутопута у ул.Булевар уметности-израда аб плоча-за разделно острво моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Калемегдан-запреке

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-израда тротоара

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Устаничка-припрема

Саве Ковачевића-бетон

Првомајска-припрема

Нишка угао Банатска-припрема

Мирослава Тирша угао Авијати-

чарски трг-припрема

Добановачки пут-припрема

Рада Радића-асфалт

Семберијска угао Добановачка- асфалт

Сланачки пут-компр.,асфалт

Београдска-компр.,асфалт

Крунска-асфалт

Трешњевачка-компресор

Паштровићева-компресор

Гочка угао Тузланска-асфалт

Првобораца-асфалт

Вукасовићева-асфалт

Ј.Јовановића Змаја-бетон

Надежде Петровић-бетон

Живорада Јанковића-асфалт

Миливоја Стекића-асфалт

Светосавска-асфалт

Липовачки пут-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347 Врчин-Авалски пут-асфалт,монтажа ел.ограде

II Б 346 Рипањски пут-асфалт,банкине,заливање пукотина

Хиландарска 2.део МЗ Рабровац-ризла