РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.11.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник - припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема

Студентски трг-припрема

Будимска-компресор

САВСКИ ВЕНАЦ

Александра Стамболијског-компресор

ВОЖДОВАЦ

Беличка-компресор

Умчарска угао Римска-компресор

Јасеничка-припрема

Земљорадничка-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

ЗЕМУН

Душана Мађарчића угао Корчагина-компресор

Акробате Алексића-компресор

Јурија Ракитина-компресор

Јосипа Шенера-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Сланци-припрема

Браће Грим-компресор

Мишка Јовановића-асфалт

Римска угао Умчарска-асфалт

ВРАЧАР

Максима Горког-Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

ЧУКАРИЦА

Илије Ђуричића-припрема

Саре Бернар-Сремчица-кошење

РАКОВИЦА

Едварда Грига-Ресник-кошење

Сретена Младеновиће Мике-асфалт

СУРЧИН

Јаковачка-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

СОПОТ

Милисава Влајића-асфалт

Народних хероја-асфалт

Јелице Миловановића-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Аутокоманда - монтажа ограде за бициклистичку стазу

ВОЖДОВАЦ

Тимочки пут-Рипањ-монтажа рамова и поклопца за шахтове

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

РАКОВИЦА

Александра Војиновића - леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Браће Југовић угао Македонска-асфалт

Топлице Милана-асфалт

Милана Богдановића-заливање ситне к.коцка

Булевар Пеке Дапчевића-бетон

Кумодрашка-бетон

Љубићка-бетон

Шилерова-асфалт

Радоја Дакића-асфалт

Лоле Рибара-асфалт

Кнеза Алексе-асфалт

Мије Ковачевића-асфалт

Светог Николе-припрема

Mарка Орешковића-припрема

Владимира Гортана-припрема

Крајишка-припрема

Битољска-припрема

Зрмањска-припрема

Миросављева-припрема

Паштровићева-припрема

Петра Лековића-припрема

Читачка-бетон

Гочка-опсецање,асфалт

Станка Пауновића Вељка-бетон

Ивана Мичурина-опсецање

Миљаковачке стазе-асфалт

Првобораца-бетон

Краља А.Обреновића-асфалт

Краљице  Марије угао Краља Петра-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

Цветанова ћуприја-фреза

Савска-Остружница-асфалт

Миљаковачка-фреза

II Б 347 Врчин-Заклопача-банкине

Милета Церовца-асфалт

Моше Пијаде-припрема

II Б 346 Рипањски пут-асфалт

Драже Павловића угао Ђуке Динић-компресор

Едварда Грига-Ресник-припрема

Живојина Табаковића-Сремчица-припрема

Кванташ-фреза

Милићева-асфалт

Братства и Јединства-асфалт

Сувопољска-асфалт