РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Страхињића бана-припрема

Балканска-припрема

Булевар краља Александра-Пионирски парк-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,асфалт

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема,асфалт

Топчидерски венац-фреза

Ужичка-фреза,припрема

ВОЖДОВАЦ

2.и 3.Нова-Пиносава-припрема

Стара-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина угао Агостина Нета-компресор,припрема

Јурија Гагарина-припрема

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

Бачки Иловик-компресор,припрема

Јозе Шћурле-компресор

ГО Земун-обиласци

ВРАЧАР

Небојшина-компресор,асфалт

Бул.Франше Д Епереа-компресор,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Булевар краља Александра-асфалт

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Београдска-Сремчица-асфалт

РАКОВИЦА

Борска-припрема

Пере Велимировића-компресор,асфалт

Матије Гупца-компресо,асфалт

Сретеновићева-компресор,асфалт

Вукасовићева-компресор,асфалт

Ивана Мичурина-компресор,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Милије Михајловића-припрема,кошење

МЛАДЕНОВАЦ

Радоја Домановића-Селтерс бања-рег.објеката

Триглавска-Селтерс бања

Милеве Марић-Селтерс бања

ЛАЗАРЕВАЦ

Велики Црљани-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко ауто-пута у ул.Омладинских бригада-замена ограде на пешачкој стази моста

Кружна петља изнад ауто-пута у ул.Шпанских бораца- фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

Др.М.Ивковића угао Бул.кнеза А. Карађорђевића-компресор

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Вукосаве Ољаче-пикамер

ЗЕМУН

Угриновачки пут-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Данила Бојовића-компресор

Шумадијска-асфалт

Жоржа Клеменсоа-асфалт

Патриса Лумумбе-асфалт

Ђаковачка-асфалт

Лошињска-асфалт

Ловранска-асфалт

Дворжакова-бетон

Раковачка-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-припрема

Благоја Паровића-фреза