РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.10.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема, асфалт, компресор

СУРЧИН

Братства и јединства-асфалт

 БАРАЈЕВО

Стара Липовица-Глумчево брдо- банкине

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Ушће-Музеј савремене уметности-припрема

Јурија Гагарина-ровокопач

ЗЕМУН

Фрање Крча-припрема,асфалт

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

ЧУКАРИЦА

Илије Бабића-припрема

Породице Димић-Сремчица-кошење

Радничка-припрема,фреза

ГРОЦКА

Милета Церовца-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Петкајска-Кораћица-заливање

ЛАЗАРЕВАЦ

Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-асфалт, регулисање објеката

Змај Јовина-припрема

СОПОТ

Јелице Миловановића-асфалт

Космајски трг-асфалт

 ОБРЕНОВАЦ

МЗ Стублине-опсецање,асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

СТАРИ ГРАД

Подземни пешачки пролаз на Теразијама код палате "Албанија"-поправка расвете и ламперије у пролазу

ЛАЗАРЕВАЦ

Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-рег.шахтова

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Ушће-запреке

МЛАДЕНОВАЦ

I Б Влашко поље-Младеновац

ОБРЕНОВАЦ

Немањина-леж.полицајац

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Бранкова-компресор

Палмотићева-компресор

Мајке Јевросиме-компресор

Добропољска-асфалт

Симићева-асфалт

Сењачка-асфалт

Крушевачка-асфалт

Воје Радића-бетон

Слободана Јовића-бетон

Булевар ЈНА-бетон

Народних хероја-асфалт

Отона Жупончића-асфалт

Булевар Михајла Пупина-припрема

Вртларска-асфалт

Овчански пут-багер,асфалт

Светозара Марковића уга Крунска- припрема

Ратка Митровића-припрема

Трговачка-припрема

Лазаревачки друм-припрема

Вукасовићева-бетон

11.крајишке дивизије-бетон

Петра Живковића-асфалт

Професора Васиће-асфалт

Дунавски до-асфалт

 ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347-Врчин-ископ,ризла

Стара Липовица-Глумчево брдо-ископ

Живка Јевтића-рециклажа

Чеде Ђоинчевића-песак,емулзија

Милана Миће Мијаиловића-песак,емулзија