РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.08.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.Нова-тротоар-Зуце-припрема

ЗЕМУН

Магистратски трг-Господска- припрема

Војачка-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка-припрема,фреза

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска-припрема

Александра Стамболијског-фреза

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема

Генерала Љубомира Милића-насеље Степа-асфалт

Шљиварска-асфалт

Булевар ослобођења-фреза,компресор,припрема,асфалт

3.Нова-Пиносава-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Булевар Арсенија Чарнојевића-компресор

ЗЕМУН

Добановачки пут-ваљак

ВРАЧАР

Господара Вучића-асфалт

Интернационалних бригада-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Михајла Булгакова-компресор

РАКОВИЦА

17.октобра-фреза,припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Краља Петра-опсецање,подлога

Локални пут Рабровац-Јагњило-опсецање,подлога

ЛАЗАРЕВАЦ

Локални пут Бурово-Зеоке-опсецање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-антикорозивна заштита и фарбање ограде

ОБРЕНОВАЦ

Мост у ул.Александра Аце Тешића-насеље Барич -насипање и збијање иза крилног моста и шаловање 1.кампаде 3.крилног зида моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ПАЛИЛУЛА

Мирјевски булевар-леж.полицајаци

Сланачки пут-леж.полицајци

ОБРЕНОВАЦ

МЗ Звечка-леж.полицајци

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Мост Газела-колски пролаз испод моста-заливање с.камене коцке

Краљевачка-асфалт

Воје Радића-асфалт

Фредерика Шопена-бетон

Лијачка-бетон

Милована Јанковића-бетон

Саве Ковачевића-компресор,асфалт

Јована Ђаје-припрема

Трибалска-припрема

Шејкина-припрема

Јованке Радаковић-асфалт

Славиша Стевановића-бетон

Шумске економије-бетон

Тургењева-припрема,асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

II А 148 Зорољин-Сибница-припрема

Моше Пијаде-асфалт

II А 149 Авалски пут-припрема

Петља Медаковић-асфалт

Земљорадничка угао Патријарха Германа-припрема,бетон