РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

09.03.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Цара Душана -фреза,асфалт

Добрачина-компресор,асфалт

Тадеуша Кошћушког-фреза

Таковска-компресор,асфалт

Светогорска-компресор,асфалт

Влајковићева-компресор,асфалт

Булевар деспота Стефана-фреза,асфалт

ВОЖДОВАЦ

13.Нова-Зуце-припрема

Булевар ослобођења-фреза,компресор,асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михајла Пупина-компресор,асфалт

Тошин бунар-фреза,асфалт

Омладинских бригада-фреза,асфалт

Др.Ивана Рибара-асфалт

ПАЛИЛУЛА

Београдска-компресор

Анице Савић Ребац-припрема

Војводе Мицка-припрема

Старине Новака-компресор,асфалт

Цвијићева-компресор,асфалт

Булевар деспота Стефана-фреза

ВРАЧАР

Сазонова-припрема

ЗВЕЗДАРА

Првомајска-ММЛуг-асфалт

ЧУКАРИЦА

Авалска-Железник-припрема

Кнеза Вишеслава-асфалт

Аце Јоксимовића-опсецање,асфалт

Ратка Митровића-опсецање,асфалт

РАКОВИЦА

Пилота М.Петровића-опсецање,асфалт

Милорада Драшковића-опсецање,асфалт

Реснички пут-припрема

Кнеза Вишеслава-опсецање

СУРЧИН

Војвођанска-припрема

5.октобра-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Стефана Немање-ровокопач

ОБРЕНОВАЦ

Шевер-Грабовац-фреза

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко реке Савепродужетку Бранкове ул.-израда бетонских плоча за пешачку стазу моста

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Ресавска угао Краља Милана-припрема

Милорада Драшковића-бетон

Антифашистичке борбе угао Милутина Миланковића-бетон

Јурија Гагарина-бетон

Љешка-опсецање

Николаја Гогоља-бетон

Вукасовићева угао В.Станковића-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

Стајалишта ЈГП-Господарска механа-монтажа заштитне пешачке ограде на стајалишту