РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

08.11.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

СТАРИ ГРАД

Зетска-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Народног фронта-припрема

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-Ресник - припрема

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Скадарска-припрема

Студентски трг-припрема

Венизелосова-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Пере Сегединца-асфалт

ЗЕМУН

Првомајска-припрема

ПАЛИЛУЛА

Маршала Тита-Сланци-припрема

ВРАЧАР

Максима Горког-Вишка-припрема

Његошева-припрема

Беличка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Долачка-припрема

ЧУКАРИЦА

Илије Ђуричића-припрема

Димитрија Аврамовића-компресор

Палисадска-компресор

Саре Бернар-Сремчица-кошење

Алексеја Гансена-Умка-припрема

РАКОВИЦА

Едварда Грига-Ресник-кошење

СУРЧИН

Душана Вукасовића-Петровчић-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

Трбушница-Брајковац-асфалт

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВРАЧАР

Вишка-монтажа рамова и поклопаца за шахте

ЧУКАРИЦА

Савска магистрала-поправка и замена еласто-одбојне ограде на разделном острву

СУРЧИН

Земунска-Добановци-израда рама и решетке

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Сремска-припрема

Браће Југовић угао Македонска-припрема

Топлице Милана-асфалт

Милана Богдановића-заливање ситне к.коцка

Војводе Степе-асфалт

Зорице Божовић-асфалт

Стојана Љубића-асфалт

Шилерова-асфалт

Лоле Рибара-асфалт

Кнеза Алексе-асфалт

Мије Ковачевића-асфалт

Маријане Грегоран-асфалт

Јанка Веселиновића-асфалт

Чубурска-асфалт

Коче Капетана-асфалт

Марка Орешковића-припрема

Владимира Гортана-припрема

Живка Давидовића-асфалт

Читачка-бетон

Спасовданска угао Репишка-припрема

Висока-припрема

Славка Миљковића-бетон

Браће Јеремић-бетон

Палих бораца-бетон

Едварда Грига-бетон

Вукасовићева-бетон

Станка Пауновића Вељка-бетон

Велизара Станковића-бетон

Николе Мараковића -бетон

Космајска-Лештане-бетон

Краља А.Обреновића-асфалт

Тихомира Петровића Тиће-асфалт

 ОСТАЛИ РАДОВИ

Цветанова ћуприја-фреза

Београдска-фреза

II Б 347 Врчин-Заклопача-банкине

Милета Церовца-фреза,рециклажа

Моше Пијаде-припрема

II Б 346 Рипањски пут-асфалт

Драже Павловића угао Ђуке Динић-компресор

Едварда Грига-Ресник-припрема

Живојина Табаковића-Сремчица-припрема

Бранислава Јовановића-рециклажа