РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

08.10.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Страхињића бана-припрема

Балканска-припрема

Браће Барух угао Солунска-компресор

Трг Николе Пашића-компресор

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,асфалт

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-припрема,фреза

Ужичка-фреза,припрема

ВОЖДОВАЦ

2.и 3.Нова-Пиносава-припрема

5.Нова-Пиносава-припрема

Стара-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Јурија Гагарина-компресор,припрема

ЗЕМУН

22.октобра-Угриновци-припрема

Јозе Шћурле-компресор

ГО Земун-обиласци

ПАЛИЛУЛА

Мирјевски булевар-асфалт

ЗВЕЗДАРА

Брегалничка-компресор,асфалт

Булевар краља Александра-асфалт

ЧУКАРИЦА

Палисадска-припрема

Кнеза Вишеслава-код Лидла-асфалт

РАКОВИЦА

Александра Војиновића-асфалт

Борска-припрема

Пере Велимировића-компресор,асфалт

Матије Гупца-компресо,асфалт

Сретеновићева-компресор,асфалт

Вукасовићева-компресор,асфалт

Ивана Мичурина-компресор,асфалт

СУРЧИН

Аеродромска пут-кошење

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

БАРАЈЕВО

Милије Михајловића-припрема

Миодрага Вуковића-асфалт

МЛАДЕНОВАЦ

Радоја Домановића-Селтерс бања-асфалт,рег.објеката

ЛАЗАРЕВАЦ

Владимира Назора-Степојевац-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Мост преко ауто-пута у ул.Омладинских бригада-замена ограде на пешачкој стази моста

Кружна петља изнад ауто-пута у ул.Шпанских бораца- фарбање зидова и стубова петље исписаних графитима

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза Александра Карађорђевића-бициклистичка стаза- припрема

ВОЖДОВАЦ

Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Вукосаве Ољаче-пикамер

ЗЕМУН

Угриновачки пут-припрема

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Новоградска-припрема

Шумадијска-фреза

Братства и јединства-компресор

Ваљевског одреда-компресор

Мала чесма-асфалт

Лепе Стаменковић-асфалт

Рудничка-компресор

Браничевска-компресор

Дворжакова-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-припрема

Благоја Паровића-фреза