РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

08.09.2017.

 

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

ВОЖДОВАЦ

1.нова-асфалт тротоари

РАКОВИЦА

Љубише Јеленковића-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Миладина Арсића-банкине

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Дечанска-припрема

Гундулићев венац-компресор,асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Вишеградска-припрема

ВОЖДОВАЦ

Земљорадничка-припрема

Мештровићева-припрема

Булевар ослобођења-припрема

3.нова-асфалт тротоари

НОВИ БЕОГРАД

Булевар Николе Тесле-припрема

Булевар уметности-асфалт

Војвођанска-компресор

Бежанијских илегалаца-компрсор

ЗЕМУН

Угриновачка-припрема

Стари новосадски пут-кошење

Фрање Крча-припрема

Пере Косјерића-компресор

Вере Димитријевић-компресор

ВРАЧАР

Максима Горког-Вишка-припрема

ЗВЕЗДАРА

Панте Срећковић-компресор,асфалт

Вељка Дугошевића-компресор,асфалт

Димитрија Туцовића-компресор,асфалт

Мирослава Јовановића-асфалт тротоар

27.марта-компресор

ЧУКАРИЦА

13.октобра-бетон

ГРОЦКА

Прерадовићева-ископ,бетон

Милета Церовца припрема

Смедеревски пут-асфалт

БАРАЈЕВО

Царице Милице-асфалт

ЛАЗАРЕВАЦ

Јанка Стајичића-опсецање,асфалт

Ивана Миловановића-опсецање,асфалт

Видовданска-опсецање,асфалт

Доситеја Обрадовића-опсецање,асфалт

ОБРЕНОВАЦ

Бачевица-Л2003-риперовање

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ВОЖДОВАЦ

Мост у улици Војислава Илића (Плави мост)-замена ограде на пешачкој стази

Тимочки пут-монтажа арматурних кошева

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада-припрема

ЗЕМУН

Љиљане Костић-компресор

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА

Стојана Љубића-припрема

Браће Јерковић-припрема

Омладинских бригада-припрема

Вртларска-асфалт

Филипа Вишњића-асфалт

Романијска-асфалт

Босанска-асфалт

Маријане Грегоран-ваљак

Кнегиње Зорке-припрема

Јанка Веселиновић-припрема

Марулићева-припрема

Фронтовска-припрема

Младена Митрића-припрема

Дворжакова-асфалт

Железничка-асфалт

Водоводска-припрема

Чукаричка-припрема

Владимира Роловића-припрема

Трговачка-припрема

Београдска-припрема

Рифата Буеџевића-припрема

Палих бораца-компресор

Багрданска-бетон

Стара Липовица-бетон

Дубравска-асфалт

Бранислава Јовановића-бетон

Изворска-бетон

ОСТАЛИ РАДОВИ

II Б 347-Врчин-ископ,ризла

Тимочки пут-припрема

Земљорадничка угао Патријарха Германа-пикамер