РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.12.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Топличин венац-припрема,асфалт

Скадарска-асфалт

САВСКИ ВЕНАЦ

Булевар кнеза А. Карађорђевића-припрема,асфалт

Пивљанина Баје-припрема,асфалт

Генерала Саве Грујића-фреза

Крајишка-фреза

Балканска-асфалт

ВОЖДОВАЦ

3.Нова (Пиносава)-припрема

Горња-припрема

Драгачевска-припрема

Локални пут Зуце-Бели поток-фреза,асфалт

ЗЕМУН

Светосавска-компресор

Добровољачка-компресор

ГО Земун-компресор,асфалт

ПАЛИЛУЛА

Јована Исаиловића-асфалт

ГО Палилула-компресор,асфалт

Бољетинска-компресор

Бранка Миљковића-компресор

Томашевачка-компресор

Хрватска-асфалт

Олге Јовичић-асфалт

Славка Колара-асфалт

ЧУКАРИЦА

Водоводска-компресор

Лазара Кујунџића-компресор,фреза

Моштаничка-Сремчица-кошење

Бранка Радичевића-припрема

Породице Јосиповић-компресор,асфалт

Мире Попаре-припрема,асфалт

Ђорђа Огњановића-припрема,асфалт

Николаја Гогоља-припрема,асфалт

Љешка-припрема

Петра Лековића-припрема,асфалт

РАКОВИЦА

Патријарха Димитрија-компресор,асфалт

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

21.августа-Камендол-асфалт

БАРАЈЕВО

Светосавска-припрема

Цара Лазара-припрема

МЛАДЕНОВАЦ

Николе Пашића-Границе-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

ЧУКАРИЦА

Трговачка-чишћење од корозије и фарбање заштитне мет.ограде

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Бул.Патријарха Германа-припрема

Булевар ЈНА угао Леона Коена-припрема

Крушевачка-компресор

ПАЛИЛУЛА

Доловска-леж.полицајци

Јовице Вариљевића-леж.полицајци

ЧУКАРИЦА

Читачка-леж.полицајци

Школска-леж.полицајци

ПОПРАВКА НАМЕРНИХ  КВАРОВА

Мостарска петља-паркинг-припрема

Бранка Крсмановића-асфалт

Др.Зоре Илић Обрадовић-компресор

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 149-деоница Бели поток- Раља-монтажа еласто одбојне ограде

Смедеревски пут-припрема

Паунова-припрема

Мокролушка-припрема

Јаковачки кормадин-стајалиште Римски канал-припрема

Генерала Саве Грујића-припрема

Вељка Дугошевића-асфалт