РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.12.2017.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Крушевачка-компресор

ВРАЧАР

Вишка-Максима Горког-асфалт

Мутапова-припрема

ЗВЕЗДАРА

Војислава Илића-припрема

ЧУКАРИЦА

Милорада Пантића-асфалт

Црквине-Умка-припрема

Карађорђева-асфалт

Добривоја Јовановића-припрема

Стевана Филиповића-припрема

7.јула-асфалт

СУРЧИН

Владе Обрадовића Каменог-припрема

БАРАЈЕВО

Маршала Тита-Мељак-припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Душка Радовића-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

САВСКИ ВЕНАЦ

Саобраћајна петља "Мостар"-фарбање стубова петље  исписаних графитима

ВРАЧАР

Вишка-израда шахт поклопца у радионици

ОБРЕНОВАЦ

II A 144 - монтажа сливничких решетки у коловозу

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

ВОЖДОВАЦ

Заплањска-припрема

НОВИ БЕОГРАД

Бул. Николе Тесле-биц.стаза

Уроша Мартиновића-асфалт

Душана Вукасовића-асфалт

ЗЕМУН

Добановачки пут-припрема

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Студентски трг-припрема

Чакорска-прирепма

Аугуста Цесарца-припрема

Булевар мира-асфалт

Дриничка-асфалт

Теодора Драјзера-асфалт

Рада Неимара-компресор

Бул.А.Чарнојевића-компресор

Нехруова-компресор

Владимира Поповића-асфалт

Његошева-компресор

Станоја Главаша-компресор

Вука Врчевића-асфалт

Ћустендилска-асфалт

Промиска-асфалт

Дантеова-асфалт

Ана Франк-припрема

Хусинских рудара-припрема

Драже Павловића-асфалт

Партитанска-компресор

Бранка Ћопића-компресор

Милана Предића-компреоср

Читачка-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

13.октобар-припрема

Горичка-фреза

Београдска-асфалт

Бело врело-фреза

Партизанска-асфалт

Маршала Тита-банкине

Карађорђева-асфалт

Браће Југовић-компресор

Моштаничка-асфалт

Живојина Табаковића-асфалт

Сокићка-асфалт

Српских ударних бригада-финишер,ваљак

Радивоја Кораћа-припрема