РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

07.09.2018.

 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Балканска-припрема

САВСКИ ВЕНАЦ

Пивљанина Баје-припрема,фреза

ВОЖДОВАЦ

Васе Чарапића-Бели поток-припрема

Пут за Трешњу-кошење,компресор,асфалт

Кружни пут-асфалт

НОВИ БЕОГРАД

Сурчинска-Ледине-асфалт

ЗЕМУН

Његошева-припрема

22.октобра-Угриновци-припрема

Новоградска-компресор

ГО Земун-обиласци

ПАЛИЛУЛА

Стевана Дукића-компресор

ЗВЕЗДАРА

Мирослава Крлеже-асфалт

ЧУКАРИЦА

Београдска-Сремчица-асфалт,припрема

Ваљевска-компресор,асфалт

Љешка-компресор,асфалт

Спасеновићева-компресор

СУРЧИН

Проте Стаматовића-Јаково-припрема,асфалт

Душана Вукосовића-Петровчић-припрема

ГРОЦКА

Смедеревски пут-дежурство

Јумбина-фреза,припрема

ЛАЗАРЕВАЦ

Николе Тесле-регулисање објеката

ОБРЕНОВАЦ

Купиначка-припрема

МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ

НОВИ БЕОГРАД

Омладинских бригада (мост преко аутопута)-замена ограде на пешачкој стази моста

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

СТАРИ ГРАД

Промоција кадета-ограде

Калемегдан-ограде

ПОПРАВКА  НАМЕРНИХ КВАРОВА

Панчина-компресор,асфалт

Хусова-компресор,асфалт

Васе Пелагића-компресор,асфалт

Салвадора Аљендеа-асфалт

ОСТАЛИ РАДОВИ

IIA 147 Зорољин-Дучина-санација оштећења у коловозу

Благоја Паровића-припрема

Поручника Спасића и Машаре-бетон